De beleving van geur (27 november 2007)


beleving van geur (pdf document) Reukzin is het vermogen om sporen van (chemische) stoffen te detecteren in de lucht, eventueel ook in het water. Bij de mens en bij alle zoogdieren is de reukzin gelegen in de neusholte. In medisch jargon spreekt men van olfactorisch vermogen. De aard van de stoffen die kunnen worden geroken, wisselt sterk tussen soorten en ook tussen individuen.

De beleving van oppervlakken (20 september 2007)


Producten en onderdelen krijgen vaak hun definitieve uiterlijk en oppervlak na het ondergaan van nabewerkingen. Oppervlaktebehandelingen kunnen worden toegepast op diverse materialen, waarbij de verschillende materialen – metaal, kunststof, keramiek, glas, hout, textiel –allen hun specifieke oppervlaktebeleving– kleur, glans, warm, koud, glad, ruw –krijgen. Indien men niet goed op de hoogte is van de verschillende

De beleving van Glas (24 mei 2007)


De beleving van Glas (pdf document) Glas bestaat al sinds de geschiedenis van de aarde in de vorm van vulkanisch glas, obsidiaan genaamd. Obsidiaan ontstaat wanneer lava heel snel stolt, zodat er   geen kristallen gevormd kunnen  worden. In obsidiaan zijn de moleculen op dezelfde wijze georiënteerd als in een vloeistof. We spreken van een onderkoelde vloeistof. De mens is al zo’n 5000

De beleving van natuurlijke vezels (24 januari 2007)


de beleving van natuurlijke vezels (pdf document) Natuurlijke vezels worden al sinds mensenheugenis toegepast, maar het materiaal is verre van ouderwets! Tijdens de discussieavond zal ingegaan worden op de mogelijkheden, de eigenschappen en uiteraard de beleving van natuurlijke vezels. De kernvraag die tijdens deze bijeenkomst zeker aan de orde zal komen, is: hebben natuurlijke vezels alleen een duurzaamheidsvoordeel of winnen ze het ook op

De beleving van confectie textiel (22 november 2006)


beleving van confectie textiel (pdf document) Op het gebied van textiel zijn interessante ontwikkelingen gaande, het materiaal is aanzienlijk kleur- en slijtvaster dan een eeuw geleden. Ook textielbewerking staat op hoog niveau vergeleken met vroeger. Material Design gaat deze keer dieper in op de verschillende ontwikkelingen op het gebied van textielinnovatie. Aan de ene kant wordt geprobeerd om zo eerlijk mogelijk textiel te vervaardigen,

De beleving van keramiek (20 september 2006)


de beleving van keramiek (pdf document) Het woord keramiek is afgeleidvan keramos, wat drinkhoornin het Grieks betekent. Het materiaal werd veelvuldig gebruikt in de Griekseoudheid en ver daarvoor. Keramiek heeft een lange geschiedenisachter de rug maar dit betekent niet dat detoepassing ervan achterhaaldis. Tegenwoordig is het mogelijk om hoogwaardig keramiek te produceren. Het gereedschap en

De beleving van textiel (29 juni 2006)


beleving van textiel (pdf document) Textiel wordt voornamelijk geassocieerd met de confectie, textiel heeft echter een veelgroter toepassingsgebied. Textiel wordt op grote schaal toegepast in de technische industrie en daarbij is veel ontwikkeling en innovatie gaande. Textiel heeft verschillende technische eigenschappen die gebruik van dit materiaal aantrekkelijk maakt. Ook vindt het zijn toepassing in de

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven