De beleving van constructief glas (2-09-2015) AGC Westland


Samenvatting:
De beleving van constructief bij AGC Westland in Maasdijk op 9 september 2015 was een inspirerende bijeenkomst waarin een aantal nieuwe en innovatieve ontwikkelingen gepresenteerd werd.
Sprekers: Anton Peters (Rondleiding en introductie AGC), Laurent Teper, AGC Japan, (AGC Leoflex™ , een nieuwe innovatieve glassoort), Joris van der Vleuten (Bewerken van, en rekenen aan glazen constructies), Rob Nijsse (Gegoten constructieve bouwelementen uit glas)

Het was een inspirerende en goed bezochte avondbijeenkomst waarin een aantal nieuwe en innovatieve ontwikkelingen gepresenteerd werd.

golvendglas3

Prof. Rob Nijsse demonstreert golvend glas

Het programma was:
Introductie en rondleiding door het bedrijf door Anton Peters, AGC Westland
Presentatie  AGC Leoflex™ , een superdunne maar sterke glassoort, door  Laurent Teper, AGC Japan
Bewerken van, en rekenen aan glazen constructies door Joris van der Vleuten, AGC
Gegoten constructieve bouwelementen uit glas   Rob Nijsse, TU Delft

Wim Poelman (vz. MaterialDesign) opende de bijeenkomst met een korte introductie over glas, waarna Anton Peters een inleiding hield over AGC Westland, dat 40 jaar geleden gesticht is als fusie van 3 bedrijven, zie de presentatie Welkom bij AGC Westland.

 

Hierna volgde een boeiende rondleiding door het bedrijf, waarin een gedetailleerde inkijk gegeven werd in de verwerking van glasplaat, zoals  snijden, slijpen, boren, zagen, harden, lamineren, isoleren en allerlei aanvullende, waarde- vermeerderende bewerkingen.
De tweede spreker Laurent Teper van AGC Japan presenteerde een zeer innovatieve glassoort AGC Leoflex™ , dat geheel nieuwe mogelijkheden opent voor ontwerpers. het is dun maar toch  vergelijkbaar qua sterkte met een bijna 10 maal zo dikke glasplaat. Het is keihard en impact bestendig als veiligheidsglas en het is bovendien buigbaar met een een kromtestraal tot 30 cm.

Dit was zijn presentatie: 201509 – Leoflex – AGC Netherlands Seminar

Joris van der Vleuten vervolgens, gaf een overzicht over het bewerken en rekenen aan glazen constructies. Ook gaf hij aan, niet onbelangrijk, welke eisen gesteld worden aan glazen constructies, wat de betrouwbaarheid en veiligheid is en welke mogelijkheden er zijn. Zo worden er bijvoorbeeld strenge eisen gesteld aan beloopbare glazen vloeren en glazen traptreden. Anders dan in veel landen geldt in Nederland én 50 jaar belasting én wordt het risico op schade meegenomen. De angst voor glazen vloeren is dus niet terecht; ze zijn volkomen veilig.
De kennis en ervaring over glas moet volgens hem beter verspreid en geïmplementeerd worden. Dit is de doelstelling van TAS, de Technical Advisory Service voor glas. Zie zijn presentatie hierna:

Rob Nijsse tenslotte presenteerde een een aantal verrassende ontwikkelingen in glazen constructies. Hij wordt vaak aangesproken voor projecten, die onmogelijk lijken, maar dat vindt hij een uitdaging.
Zo ontwierp hij golvend glas, een glazen wand met een overspanning die nooit gerealiseerd kan worden met een conventionele glasplaat. Glazen bakstenen en glazen kolommen is een ander project van hem, dat ontwikkeld wordt op de TU Delft.  Hiermee is het mogelijk om wanden in gebouwen te maken die geheel doorzichtig zijn zonder verstorende (niet glazen) elementen met wellicht de ultieme uitkomst “het Glazen Huis”
Hier volgt zijn presentatie:

Hierna volgde een levendige discussie o.l.v. Wim Poelman met veel vragen over de mogelijkheden van glazen constructies die volgens de inleiders en met name volgens Prof. Nijsse nog lang niet benut zijn.
Het was een interessante en inspirerende avond over de bewerking en het ontwerpen met glas in constructieve toepassingen. Dit onderwerp leent zich uitstekend voor een vervolgbijeenkomst omdat vele aspecten nog onbelicht zijn gebleven.
Laurent Teper presenteert Leoflex

Laurent Teper presenteert Leoflex

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joris van der Vleuten

Joris van der Vleuten

Prof. Rob Nijsse demonstreert golvend glas

Prof. Rob Nijsse demonstreert golvend glas

golvend glas

golvend glas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdere introductie over constructief glas, met de aankondiging over de bijeenkomst vindt u hierna:

Glas is een amorfe vaste stof, vaak transparant, en kent veelzijdige praktische, technologische en decoratieve toepassingen in zaken zoals vensters, serviesgoed, decoraties en opto-elektronica. Het is pas sinds kort dat er een nieuwe is bijgekomen, te weten constructieve toepassingen.

 Glas werd in het verleden niet vaak als constructiemateriaal gebruikt. Het is immers bros en het is niet gemakkelijk om grote constructieve elementen te fabriceren. Daar kwam bij dat er een flink vooroordeel tegen glas als constructiemateriaal bestaat. Glas staat bekend als kwetsbaar. Het wordt direct geassocieerd met scherven. Nogal wat gezegdes zijn eraan gekoppeld, zoals “scherven brengen geluk” en” je eigen glazen ingooien”.

Geschiedenis van glas
Glas,  in de natuur voorkomend als vulkanisch obsidiaan, is al gebruikt door de mensheid in het stenen tijdperk. Er zijn aanwijzingen dat het eerste echte glas werd gemaakt aan de kust ten noorden van Syrië, Mesopotamië  en het oude Egypte. De toepassing als vensterglas werd in onze omgeving door de Romeinen geïntroduceerd, waarschijnlijk omdat ze het hier te koud vonden. Het was nog een primitieve productiemethode, ze goten gesmolten zand uit over een steen. De eerste (glasgeblazen) brede vlakglas vensters zagen het daglicht in de 13de eeuw. Ook de decoratiemogelijkheden van glas werden al vroeg ontdekt, allereerst in sieraden. In kerken werd het brandschilderen van ramen tot ware kunst verheven. Later heeft, onder andere, Gaudi  die kunst geherintroduceerd.

glasgeblazen raam,1742

glasgeblazen raam, 1742

Antoni Gaudi, Concert Hall skylight

Antoni Gaudi, Concert Hall skylight

Bonaventura Hotel, Los Angeles

Hotel, Los Angeles

 

 

 

 

 

 

 

Constructief glas
Sinds enige decennia er is veel  veranderd in de glaswereld. De kwaliteit van glas is sterk verbeterd en combinatie met andere materialen compenseren de kwetsbaarheden van glas. In gelamineerd glas worden diverse soorten kunststof folie verwerkt en dat leidt tot materiaalsystemen die wel kunnen barsten, maar niet breken. Er is ruimschoots aangetoond dat het mogelijk is om veilige glazen constructies te fabriceren in de vorm van trappen, draagbalken en vloeren. Het imago van glas als zijnde breukgevoelig zorgt ervoor dat het lopen op een glazen vloer voor veel mensen een bijzondere beleving is die nogal eens als eng ervaren wordt.

Op 2 september vond in het pand van AGC Westland een avond plaats met als thema “De beleving van constructief glas”.

AGC Westland
AGC  Westland is onderdeel van het AGC International en maakt deel uit van het AGC Fabrication Netwerk. Het telt ca. 100 medewerkers en maakt glascomponenten voor de bouw, de scheepvaart, en de kassenbouw. Een bezoek aan AGC Westland is in het bijzonder interessant omdat de belangrijkste bewerkingstechnieken van glas daar te zien zijn. Snijden, slijpen, boren, zagen, harden, lamineren, isoleren en allerlei aanvullende, waarde vermeerderende bewerkingen.

Programma
Het programma startte om half zeven en bestond uit een rondleiding en introductie AGC  van Anton Peters, een uiteenzetting over bewerken van,  en rekenen aan glazen constructies door Joris van der Vleuten. Rob Nijsse van de TU-Delft gaf een presentatie over, onder andere, gegoten constructieve bouwelementen uit glas. Tevens was er een extra presentatie over een nieuwe innovatieve glassoort AGC Leoflex™  door Laurent Teper van AGC Japan.

Het hoofdkantoor Europa van AGC in Louvain la Neuve

Het hoofdkantoor Europa van AGC in Louvain la Neuve

glazen constructies

glazen constructies

 

 

 

 

 

 

 

 

Joris van der Vleuten

Joris van der Vleuten

Joris van der Vleuten is als bouwtechnoloog afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven, waarna hij zich in de kunst verdiepte aan de Academie St. Joost in Breda.

Hij werkte als adviseur bouwtechniek voor, onder andere TB&O, Intron en de Rijksgebouwendienst. Vanaf 2009 is hij als product manager in dienst van AGC.

Vanuit zijn belangstelling voor de kunst kan van Joris van der Vleuten een interessante inbreng in de discussie rond de “beleving van constructief glas” verwacht worden.

 

 

 

Rob Nijsse

Rob Nijsse

Rob Nijsse (1953) is hoogleraar Structural Design aan de Faculteit Bouwkunde. Hij houdt zich bezig met het berekenen en ontwerpen van draagconstructies van gebouwen en bruggen. Een discipline waarin je altijd tegen de zwaartekracht ingaat. Het skelet moet stevig genoeg zijn voor horizontale belastingen als bijvoorbeeld wind en aardbevingen druk uitoefenen. De ontwikkeling van draagconstructies is constant in beweging. De materialen veranderen continu. De koppeling tussen praktijk en theorie is daarom van essentieel belang.

Rob Nijsse (1953) is naast hoogleraar, senior adviseur constructies bij bureau ABT.

 

Programma

18:30 Ontvangst met koffie en een broodje
18:50 Rondleiding en introductie AGC,  Anton Peters 
19:10  AGC Leoflex™ , een nieuwe innovatieve glassoort ,  Laurent Teper, AGC Japan,
AGC Leoflex™ opens the door to new groundbreaking opportunities for glass. Leoflex is chemically strengthened and 5 times stronger than thermally tempered soda lime. This allows the designer new opportunities to create thinner, curved designs, while maintaining the safety and beauty of tempered glass.

19:30 Bewerken van, en rekenen aan glazen constructies
          Joris van der Vleuten
20:10  Pauze
20:20 Gegoten constructieve bouwelementen uit glas
           Rob Nijsse
21:00  Discussie
21:30  Einde

De bijeenkomst werd georganiseerd i.s.m. KIVI en Innovatieve Materialen.

 

 

 

 

 

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven