Bijeenkomsten


Hier vindt u  de bijeenkomsten die MaterialDesign (mede) georganiseerd heeft:

De belevingen van… 
van deze bijeenkomsten was MaterialDesign de initiator

Beurs/congres/symposium
Ook voor de jaarlijkse symposia over bouw en de nieuwe ontwikkelingen daarin was MaterialDesign voor bijna alle bijeenkomsten de initiator

KIVI bijeenkomsten
in een aantal KIVI bijeenkomsten was er een inbreng van MaterialDesign

Sinds 2015 worden “de belevingen van” mede georganiseerd met KIVI en InnovatieveMaterialen

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven