steun MaterialDesign


Geachte bezoekers van de bijeenkomsten van MaterialDesign, “de beleving van………..”

Onze bijeenkomsten van MaterialDesign zijn laagdrempelig, we vragen slechts een kleine vergoeding van 10 euro. Dat willen we graag zo houden.
Door de inzet van veel enthousiaste betrokkenen (sprekers, bedrijven en het MaterialDesign team) kunnen we de kosten zo laag houden.

Bent u geïnteresseerd in de bijeenkomsten  en de activiteiten van MateraialDesign, dan zouden we u willen vragen om een vrijwillige bijdrage om onze activiteiten te steunen en op dezelfde voet voort te kunnen zetten.
Ook indien u een bijeenkomst zou willen sponsoren, willen we u van harte uitnodigen.

Hiertoe kunt u deze e-mail ingevuld terugsturen, met vermelding van:
naam:
postcode:
bedrijf/functie:
bijdrage:    €            (eenmalig),  €             (jaarlijks)

Indien u / uw bedrijf  eventueel een bijeenkomst van MaterialDesign wilt sponsoren, zou u dat apart willen vermelden?

Wij zullen u z.s.m.  antwoorden.

Stichting MaterialDesign
Arnhemse Bovenweg 13
3708 AA Zeist
Rek. nr. 1350.43.409 t.n.v. Stichting MaterialDesign Zeist

LEAVE A COMMENT

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven