Circulair bouwen


Najaarssymposium KIVI afdeling Bouw
Datum: donderdag 26 oktober 2017
Tijd: 14:00 uur tot 21:00 uur, inclusief buffet
Locatie: KIVI-gebouw, Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Circulair bouwen
materialen, componenten, ontwerp en exploitatie

Dit symposium werd georganiseerd door KIVI afdeling Bouw in samenwerking met MaterialDesign

Het thema van het najaarssymposium 2017 luidt: “Circulair Bouwen”. Dit in aansluiting op het jaarthema “Circulaire Economie” van KIVI als geheel. Circulariteit wordt steeds meer als een noodzaak gezien en is dat terecht?
Wellicht wel want, de grondstoffen worden te duur c.q. raken op, de kosten voor afval- verwerking worden te hoog en de ongelijkheid groeit tussen zij die zich wel, en zij die zich niet een flinke milieu-footprint kunnen permitteren.

 Een interessante vraag is voorts of we ons moeten beperken tot circulariteit van de toekomstige bouw, of dat men de gehele bouwvoorraad als grondstof voor toekomstige bouw dient te beschouwen.

Elk gebouw is tijdelijk
Circulariteit wordt nogal eens geassocieerd met tijdelijkheid. Moeten we monumentale gebouwen voor de eeuwigheid ontwerpen, of moeten we daar ook een houdbaarheidsdatum aan koppelen? En, zoals Habraken al opperde: de levenscyclus voor draagconstructie, gevels, indeling en installatie kunnen nogal verschillend zijn.
Daarmee komen we op het onderwerp beleid en regelgeving. Evenals bij energie is bij circulair bouwen regelgeving onmisbaar om niet geheel afhankelijk te zijn van individuele belangen in de bouw. Hoe kun je architecten/aannemers dwingen serieus te kijken naar de inzetbaarheid van sloopafval in nieuwbouw. Bijvoorbeeld door aan elke sloopvergunning de plicht te koppelen een inventarisatie uit te voeren van restmaterialen en componenten en deze toegankelijk te maken via een website.

Supply Driven Architecture
Een dergelijke benadering leidt tot interessante uitdagingen. Bijvoorbeeld met betrekking tot validatie. Vooral bij draagconstructies zal er gecertificeerd moeten worden. Gelukkig is er veel technologie beschikbaar om componenten te controleren zoals röntgen, ultrasound, 3D scanning, enzovoort. Voor bekledingen vormen brandveiligheid een punt van aandacht.
Tenslotte zullen architecten op basis van beschikbare gebruikte materialen moeten gaan ontwerpen, waarbij het ontwerp afhankelijk zal zijn van het specifieke aanbod. We noemen dit “Supply Driven Architecture”. Het zal meer creativiteit van de architect vragen en de ontwerpkosten zullen daarmee omhoog gaan. Daartegenover staat dat de materiaalkosten in het algemeen zullen dalen.

Programma
Het programma bestond uit een aantal lezingen van ca. 20 minuten met vervolgens ca. 10 minuten ruimte voor discussie.
14:00 – 14:30 uur Opening en inleiding door de voorzitter, Wim Poelman over Supply Driven Architecture
14:30 – 15:00 uur Bauke Hoekstra Bonnema, senior manager Tata over Circulair Bouwen, de sleutel tot een duurzame toekomst
15:00 – 15:30 uur Dick Hoogendoorn, DVMA over afval bij circulair bouwen
15:30 – 16:00 uur Pauze
16:00 – 16:30 uur Nynke T. Sijtsma, Hoofd Architectuur & Techniek Rijksvastgoedbedrijf over overheidsbeleid
16:30 – 17:00 uur Martine Postma, oprichtster Repair Café International over de rol van het Repair Café in een circulaire economie
17:00 – 17:30 uur Mantijn van Leeuwen , directeur van NIBE over het kwantificeren van milieuprestatie
17:30 – 18:30 uur Buffet
18:30 – 19:00 uur Michel Baars, New Horizon over Urban Mining
19:00 – 19:30 uur Paulus Jansen, inleiding forumdiscussie
19:30 – 20:00 uur Forumdiscussie
20:00 uur Sluiting met drankje

Meer informatie over de sprekers en hun lezingen treft u hier aan:  sprekersinformatie.

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven