All posts by Wim

Circulair bouwen


Symposium Circulair bouwen op 26-10-2017, KIVI-gebouw Den Haag
Dit symposium werd georganiseerd door KIVI afdeling Bouw i.s.m. MaterialDesign.
Het thema “Circulair Bouwen” sluit aan op het jaarthema “Circulaire Economie” van KIVI als geheel. Circulariteit wordt steeds meer als een noodzaak gezien en is dat terecht?

De beleving van De Stijl (2016-06-15)


De beleving van De Stijl werd georganiseerd door KIVI en MaterialDesign, Den Haag Gemeentemuseum,15 juni 2017, 14 tot 17u
Sprekers: Arthur Eger, Less is more, less is a bore. Joris Molenaar, De invloed van de Stijl op de architectuur. Mick Eekhout, De relatie tussen bouwmaterialen en de Stijl.
Rondleiding tentoonstelling

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven