De Beleving van het Maken (2017-05-17)


Datum:  17 mei 2017
Tijd:      17.00 tot 21 uur
Plaats:  TU Delft, Wim Crouwel zaal, Landbergstraat 15, 2628 CE Delft

De rol van het maken van dingen is spectaculair veranderd als gevolg van de opkomst van de computer.
Vroeger werden producten ontwikkeld in de werkplaats en tegenwoordig hoofdzakelijk achter de computer. Is dit alleen maar een positieve ontwikkeling of is er ook iets verloren gegaan? En, hoe kunnen we hetgeen dat verloren is, of dreigt verloren te gaan weer terugveroveren?

Dit is de kernvraag die op de avond van 17 mei zal worden gesteld en besproken op basis van drie voordrachten, vanuit evenzoveel invalshoeken.

  • Het belang van het “maken” in het ontwerpproces
  • De consument als “maker”
  • Het belang van de tastzin in het “maken” van ambachtelijke producten

Annelies de Leede

Annelies de Leede is docent aan de Hogeschool van Amsterdam en deed een onderzoek naar de toegevoegde waarde van modelmaken op het ontwerpresultaat. Studenten maakten vanaf de eerste week van een ontwerpopdracht modellen van hun eerste ideeën. In de loop van het proces werden er op verschillende momenten telkens weer andere modellen gemaakt. Het resultaat van het onderzoek publiceerde zij in een boekje met als titel “The Power of Making”.

 

 

 

Jan Willem Hoftijzer

Jan Willem Hoftijzer is docent aan faculteit Industrieel Ontwerpen in Delft en werkt aan een proefschrift over ‘design for Do-It-Yourself: het faciliteren van ‘DIY product design’. 
Hij zal op 17 mei een historische inkijk verzorgen op de strikte verdeling tussen ontwerpen/maken enerzijds en ‘consumeren’ anderzijds (verwijzing naar Toffler, Papanek, e.a.), en daarop aansluitend een visie op, en de mogelijkheden tot, verandering in die relatie tussen maken en consumeren (Baudrillard, Van Abel, Ehrenfeld). Bovendien de rol die de ontwerper daarin kan/zou moeten spelen.

Marieke Sonneveld

Marieke Sonneveld is assistant professor aan de faculteit Industrieel Ontwerpen met een grote affiniteit tot product-gebruiker relaties en het bijzonder waar het gaat om tactiliteit.
Onlangs trad ze enige tijd op als visiting professor in Italië waar ze een groot aantal ontwerpers interviewde waaruit een grote affiniteit met het ambacht van het maken bleek.

 

 

 

 

Programma:

17.00 uur       Ontvangst met koffie en een broodje
18.00 uur       Het belang van het “maken” in het ontwerpproces, Annelies de Leede
18.30 uur       De consument als “maker”, Jan Willem Hoftijzer
19.00 uur       Pauze
19.30 uur       Het belang van de tastzin in het “maken” van ambachtelijke producten,
                      Marieke Sonneveld
20.00 uur       Discussie
20.30 uur       Afsluiting

Aanmelding is nodig
dat kunt u hier doen

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven