Het programma MaterialDesign heeft als doelgroep zowel professionals op het gebied van materiaaltechnologie met belangstelling voor ontwerpen als professionals op het gebied van ontwerpen met belangstelling voor materiaaltechnologie. MaterialDesign biedt een uitwisseling / netwerk / activiteitenprogramma voor mensen en ideeën uit de bestaande verenigingen voor materiaaltechnologie en de in diverse vakgebieden gespecialiseerde ontwerperverenigingen.

MaterialDesign heeft sinds 2004 een groot aantal discussiebijeenkomsten georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen met als thema: “ de beleving van..”

'

Architectuur en gezondheid, KIVI gebouw Den Haag (27 oktober 2016)

Datum:  donderdag 27 oktober 2016
Plaats:  KIVI-gebouw, Princessegracht 23, 2514 Den Haag
Tijd:       14:00  tot 21:00 u, inclusief maaltijd

Dit symposium Architectuur en gezondheid  wordt georganiseerd door
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) Afdeling Bouw  i.s.m. Afdeling voor Industrieel OntwerpenLectoraat Architecture & Health, Hogeschool van Arnhem en Stichting MaterialDesign

U kunt zich hier opgeven: https://www.kivi.nl/afdelingen/bouw/activiteiten/activiteit/architectuur-en-gezondheid
Let op: KIVI-leden dienen bij aanmelden eerst ingelogd te zijn. Dan verschijnt het correcte inschrijfformulier met de te betalen kosten.

De kosten zijn € 35,- voor KIVI-leden en Material Design-relaties, € 15,- voor studenten en € 50,- voor overigen.

architectuurgezondheid

Architectuur en gezondheid

Het onderwerp
Wordt je nu ziek van een gebouw of knap je er juist van op?
Aan de ene kant dreigt het binnenklimaat van gebouwen door steeds verdergaande milieumaatregelen steeds ongezonder te worden, aan de andere kant kan architectuur in samenspraak met moderne technieken en inzichten ook juist steeds meer bijdragen aan het welbevinden. Het lijkt strijdig met elkaar, maar is dat wel zo?
Tijdens dit symposium wordt nader ingegaan op het maken van gezonde gebouwen gezien vanuit opdrachtgeverschap, materialen, techniek (domotica) en menselijk gedrag. Read more »

De beleving van natuurlijke en minerale verf (2016-09-22) bij RIGO Verffabriek

Op 22 september 2016 vond “de beleving van natuurlijke en minerale verf” plaats bij Rigo Verffabriek , Kaplanstraat 9, 1976 CA IJmuiden in een (natuur)vriendelijke verffabriek.
Bovendien bleek dat RIGO Verffabriek maatschappelijk verantwoord onderneemt.
Het thema was natuurvriendelijke en duurzame verf en het vermijden van fossiele grondstoffen.
De bijeenkomst werd samen met KIVI en het vaktijdschrift Innovatieve Materialen georganiseerd.
Dit kwam in de voordrachten goed naar voren. Ze sloten goed op elkaar aan en mede daardoor was het een boeiende bijeenkomst.
Read more »

MaterialDesign op de vakbeurs Materials 2016, 20 en 21 april Koningshof Veldhoven

Op de Vakbeurs & Congres Materials2016 in de Koningshof in Veldhoven  op 21 en 22 april heeft MaterialDesign heeft   zich gepresenteerd met eigen stand  (nr. 89).
Er was goede belangstelling en we hebben een groot aantal nieuwe contacten gelegd.
Onze stand was naast die van Innovatieve Materialen, waarmee we een samenwerkingsverband hebben.
Op onze stand kon u tevens kennismaken met het werk van de Hogeschool van Amsterdam, van de afdeling Product Design.

In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, Product Design, hebben we een lezing gegeven over alternatieve, biobased materialen,
(21 april ’s middags om 14:15,  Alternatieve materialen door Ton Hurkmans en Wim Poelman), deze is te downloaden via de website van Materials2016

Een belangrijke groep alternatieve materialen wordt tegenwoordig aangeduid als “bio-based materials”.
De Hogeschool van Amsterdam, kan beschouwd worden als een belangrijk kenniscentrum op dit gebied. Onlangs werd aldaar het boek “ontwerpen met bio-based plastics” gepubliceerd (zie figuur), maar het onderzoek richt zich niet alleen op plastics. Een (beperkt) aantal exemplaren van dit boek is nog beschikbaar op een van onze bijeenkomsten.

 

 

 

 

 

 

 

beleving van alternatieve materialen (2016-03-21) Hogeschool van Amsterdam

Deze beleving van alternatieve materialen vond plaats op 21 maart 2016  van 17.30 uur tot 21.00 uur in de Hogeschool van Amsterdam, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam

Alternatieve materialen staan sterk in de belangstelling. Is dit een hype of een trend?

Een hype gaat over, maar een trend moet je serieus nemen als signaal voor verdere ontwikkelingen in de toekomst. We moeten ons de vraag stellen waarom we behoefte hebben aan alternatieve materialen. Er zouden drie redenen kunnen zijn.

Met alternatieve materialen kunnen we een duurzamere samenleving realiseren
– Met alternatieve materiaaltechnologie kunnen we technische functies realiseren die niet mogelijk zijn met traditionele technieken.
– Met alternatieve materiaaltechnologie kunnen we belevingsfuncties realiseren die niet mogelijk zijn met traditionele technieken.

Op 21 maart ging het hoofdzakelijk om deze belevingsfuncties.

Bij beleving is het niet zozeer van belang of materialen alternatief zijn. Van belang is met name dat zij een boodschap uitdragen en/of associaties oproepen. Verwondering is een belangrijk aspect van beleving en een directe manier om verwondering op te roepen is het ongewone.

Het ‘ongewone’ speelt een belangrijke rol in kunst en vormgeving. Het is niet ‘gewoon’ om een Louis 15 stoel te decoreren met beeldtaal uit het pointillisme.

alternatieve stoelaltyernatieve lampen

 

 

 

 

 

 

 

Het is evenmin ‘gewoon’ om  een lamp te ontwerpen gebruikmakend van het materiaal koffiedik.

Doorbreken van onze gewoonten bij het toepassen van materialen in producten kan leiden tot nieuwe belevingen. Hierop zullen we ons focussen bij de Beleving van alternatieve materialen op 21 maart.

Read more »

Innovatieve Materialen nieuwe editie nummer 1 2016

Begin februari verscheen de nieuwe editie van Innovatieve Materialen (nummer 1 2016).
Klik ter kennismaking op de cover voor de bladerbare editie.
Voor abonnees is Innovatieve Materialen ook als (interactieve) PDF beschikbaar.

Zie voor meer info: http://www.innovatievematerialen.nl

InnovatieveMaterialen2006-1

De beleving van leer (2015-12-10) Rompa Leder

De beleving van leer

header_rompa2

De bijeenkomst vond plaats bij Rompa op 10 december 2015
Provincienbaan 19 te Rijen

 

Het was een bijzondere en inspirerende bijeenkomst. De bijeenkomst werd goed bezocht.

Rompa leer

Rompa leer

Daniel Rompa introduceerde Rompa Leder
(zie ook hierna)
Hij en zijn medewerkers leidden ons rond in de fabriek.
De rondleiding  met de geur van leer in de leerlooierij fabriek was op zich al een beleving.
We kregen een goed zicht op de speciale kwaliteiten leer, zoals crust, wet- blue en diverse high qualities “finished leather”  Ook het proces van leerlooien  werd toegelicht te midden van de indrukwekkende installaties.

Read more »

Materiaal en Identiteit in de bouw (29-10-2015), KIVI gebouw

 

Dit eendaags symposium Materiaal en Identiteit in de architectuur van morgen werd georganiseerd door KIVI afdeling Bouw in samenwerking met de afdeling Industrieel Ontwerpen en Stichting MaterialDesign.
De bijeenkomst vond plaats op 29 oktober 2015 in het KIVI gebouw aan de Princessegracht 23 te Den Haag

Het was een zeer inspirerende dag.
We hebben bijzonder veel positieve reacties ontvangen over deze dag. De kwaliteit van de voordrachten en de discussie was  hoog en de sfeer was uiterst plezierig.
Een aantal bouwprojecten werd verhelderend uit de doeken gedaan. De benadering van emotie en stemming m.b.t. gebouwen was een eye-opener.
Zie de presentatie van Pieter Desmet Design, emotion and well-being
In de forumdiscussie  ontstond er een boeiend gesprek over identiteit van gebouwen (moet niet alleen een “mooi” jasje zijn) en het “vakmanschap” van de architect en de bouwer.
Er waren ca. 40 aanwezigen. Door een van de aanwezigen werd gereageerd met erg inspirerend maar met als enig minpunt dat de zaal niet helemaal gevuld was; hier hadden veel meer professionals van kunnen en mogen genieten.

Mick Eekhout gaf de key note presentatie: een visie op materiaalinnovatie in de bouw

 

Het nieuwe spuiforum, ontwerp Jo Coenen

Het nieuwe Spuiforum c.q. Onderwijs en Cultuur Complex
Het OCC is ontstaan als samenwerkingsproject tussen de bureaus van Jo Coenen, Patrick Franssen en Kamiel Klaassen.

kader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal en identiteit

Read more »

De beleving van constructief glas (2-09-2015) AGC Westland

Op Woensdag 2 september vond de beleving van constructief glas plaats bij  AGC Westland in Maasdijk.
Het was een inspirerende en goed bezochte avondbijeenkomst waarin een aantal nieuwe en innovatieve ontwikkelingen gepresenteerd werd.

golvendglas3

Prof. Rob Nijsse demonstreert golvend glas

Het programma was:
Introductie en rondleiding door het bedrijf door Anton Peters, AGC Westland
Presentatie  AGC Leoflex™ , een superdunne maar sterke glassoort, door  Laurent Teper, AGC Japan
Bewerken van, en rekenen aan glazen constructies door Joris van der Vleuten, AGC
Gegoten constructieve bouwelementen uit glas   Rob Nijsse, TU Delft

Wim Poelman (vz. MaterialDesign) opende de bijeenkomst met een korte introductie over glas, waarna Anton Peters een inleiding hield over AGC Westland, dat 40 jaar geleden gesticht is als fusie van 3 bedrijven, zie de presentatie Welkom bij AGC Westland.

 

Read more »

De beleving van soft robotics (16-04-2015) TUDelft

Op deze avondbijeenkomst van MaterialDesign werd het onderwerp soft robotics belicht vanuit drie invalshoeken, te weten materiaaltechnologie, het ontwerpen en de beeldende kunst.
Wim Poelman, voorzitter van MaterialDesign gaf een inleiding

Pieter Jonker (Professor of Vision based Robotics)  introduceerde het Robotics Institute.
Op de foto demonstreert hij een zelflerende robot, die punten krijgt voor goede acties, maar niet tegen strafpunten kan. Zie ook: de robot van de toekomst is leergierig.

Prof Pieter Jonker in het Robotics Lab.

Prof Pieter Jonker in het Robotics Lab.

 

Read more »

Introductie de beleving van soft robotics (16-04-2015) TU-Delft

 Soft Robotics

 Wim Poelman

Al vele jaren is men bezig om robots te ontwikkelen die mensen helpen. De meest in het oog springende toepassingsgebieden zijn de zorg en, amusement en het huishouden.

De ontwikkelingsinspanningen komen uit twee richtingen. Ten eerste de techniek, waar men zich voor een belangrijk deel concentreert op het realiseren van menselijke functies, zoals lopen, grijpen en waarnemen. Ten tweede de menswetenschappen, waar men zich concentreert op de effecten van interactie met artificiële objecten in het kader van, bijvoorbeeld, demente ouderen, maar ook kinderen in ziekenhuizen.

Je zou verwachten dat grote belangstelling voor het onderwerp bestaat in kringen van industrieel ontwerpers, maar deze is nog beperkt. Er wordt in die kringen veel gesproken over ‘smart products’, maar robots, als extreem voorbeeld van een smart product, genieten nauwelijks belangstelling.

Aan de producten is direct te zien uit welke hoek ze komen. Het zeehondje Paro komt duidelijk uit de hoek van de menswetenschappen. De fysieke functies zijn beperkt en mentale functies zijn gericht op welzijn van patiënten.

 De beleving van Soft Robotics

De zorgrobot Eva van de Technische Universiteit Delft komt duidelijk uit de technische hoek. Het accent ligt hierbij niet op de beleving maar op nuttige, technische functies die het product moet verrichten in een zorgomgeving. Een arm lijkt voldoende.

 

Read more »

Materials 2015 (22/23-04-2015)

logo material2015

Vakbeurs & Congres Materials 2015

georganiseerd door het Mikrocentrum

NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven 
22 en 23 april, 09.30-17.00 uur
Entree Beneluxhal
Locht 117
5504 RM Veldhoven

Materials 2015 is hét trefpunt voor professionals die betrokken zijn bij de keuze, het toepassen en (na)bewerken van materialen.
De toegang is gratis.

MaterialDesign heeft een stand op de beurs en verleent hier  tevens gastvrijheid aan het vaktijdschrift Innovatieve Materialen, waarmee we een samenwerking zijn aangegaan.
Innovatieve Materialen is een nieuw en innovatief vaktijdschrift dat onder andere voortgekomen is uit behoefte aan kennis over nieuwe materialen, met name in de civiele techniek. Als gevolg van de samenwerking met MaterialDesign wordt de kennis verbreed over een breder gebied dan alleen civiele toepassingen.

MaterialDesign is ook nadrukkelijk aanwezig op het congres door middel van  een tweetal presentaties op  woensdagmiddag 22 april:
Charlotte Lelieveld (Alterra Wageningen UR), die vanaf het begin betrokken is bij MaterialDesign,  over “Smart material innovations; gebouwen met adaptief gedrag”.
Wim Poelman (vz MaterialDesign, visiting Professor, Technische Universiteit Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen), over ” Technomimicri: beton behandelen als kunststof”
Wim Poelman was verhinderd. Deze presentatie werd gegeven door Ton Hurkmans (secretaris van MaterialDesign)
zie hierna:

Read more »

Samenwerkingsverband MaterialDesign en Innovatieve Materialen

banner

Met ingang van 2015 zijn MaterialDesign en het tijdschrift Innovatieve Materialen een samenwerkingsverband aangegaan. Als gevolg van de samenwerking verbreedt Innovatieve Materialen haar veld in de richting van design en het ontwerp van materialen in het algemeen.
MaterialDesign – opgericht in 2004 – richt zich op professionals op het gebied van ontwerpen met belangstelling voor materiaaltechnologie. MaterialDesign is een platform waar mensen en ideeën bij elkaar worden gebracht uit de bestaande verenigingen voor materiaaltechnologie en de in diverse vakgebieden gespecialiseerde ontwerperverenigingen. In dat verband heeft MaterialDesign de afgelopen tien jaar een groot aantal discussiebijeenkomsten georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen met als thema: ‘de beleving van….’
MaterialDesign werkt behalve met Innovatieve Materialen samen met de KIVI afdeling Industrieel Ontwerpen en met de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TUDelft.
MaterialDesign en Innovatieve Materialen zijn tijdens de Vakbeurs Materials 2015 te vinden op stand nummer 80.

www.InnovatieveMaterialen.nl

Read more »

Beleving van virtuele materialen (12-03-2015) TU-Delft

Deze bijeenkomst vond plaats op 12 maart 2015 in de  TU-Delft van de faculteit IO

De titel “Beleving van virtuele materialen” lijkt een contradictio in terminis.
Virtuele materialen bestaan niet echt. Ze zijn niet materieel, dus je kunt ze niet voelen en ruiken. Maar je kunt ze wél zien. En omdat we steeds meer leven in virtuele omgevingen, waaronder games, worden we steeds meer met virtuele materialen geconfronteerd.
Ten opzichte van ‘echte’ materialen hebben virtuele materialen nogal wat voordelen. Ze zijn niet milieubelastend en ze kosten niets. Bovendien kun je onbeperkt nieuwe materialen verzinnen die dingen doen die in de echte wereld onmogelijk zijn.
Maar, zoals gezegd, virtuele materialen kun je niet voelen, en dus kun je ze niet manipuleren. Er is veel onderzoek gewijd aan het oplossen van dit probleem. Veel ervan is direct gewijd aan het nabootsen van tactiele ervaring. Een voorbeeld is de afgebeelde handschoen van het Nederlandse bedrijf Manus Machinae.

 Manus Machinea

 

 

Er zijn echter meerdere mogelijkheden. Zo onderzoekt promovenda Hanna Schraffenberger in Leiden de mogelijkheden om tactiele ervaringen te creëren door geluid. Met  driedimensionaal geluid schept ze virtuele objecten die je kunt waarnemen zonder ze te zien. Door het aanraken van zo’n virtueel object is het mogelijk zijn aanwezigheid te ‘voelen’ en de aard van zijn materiaal te ervaren.

De enige tijd geleden gepromoveerde Jouke Verlinden is op geheel andere wijze bezig met virtuele object informatie. Hij onderzocht de mogelijkheden van augmented reality in het design proces. Wat hij, onder andere, deed was het projecteren van ‘materiaal’ op witte objecten die uit de 3D printer komen. De vorm is echt, maar het materiaal is virtueel. De apparatuur die hij voor ontwikkelde is gepatenteerd en wordt verder ontwikkeld door een start-up bedrijf.

Programma

Het eerste deel van het programma bestond uit twee lezingen, door respectievelijk Hanna Schraffenberg en Jouke Verlinden.  Na een pauze zal  werd een derde lezing verzorgd door Marco Christis van Blixem Media, een bedrijf dat zich richt op ontwerpen van virtuele ‘werelden’. Hij lichtte toe hoe hij in zijn werk omgaat met het ontwerpen en toepassen van virtuele materialen.
Dit was zijn presentatie: Come dance with me, Face your world, Virtueel Koningshuis

De bijeenkomst werd afgesloten met een discussie o.l.v. Wim Poelman

Read more »

De beleving van kurk (3-12-2014) TU-Delft IO

Wim Poelman, Ana Mestre en Boy Maas

Wim Poelman, Ana Mestre en Boy Maas

Ana Mestre (Corque Design, Portugal)
is gepromoveerd op 2 december 2014 bij de TU-Delft op het proefschrift:
‘Cork Design: A Design Action Intervention Approach Towards Sustainable Product Innovation’

Ze gaf in haar presentatie een overzicht van kurk, waar het vandaan komt, hoe het geoogst wordt en wat zoal de toepassingen zijn.
Kurk is alom bekend als flessenkurk en wordt daar nog steeds veel voor gebruikt. Voor champagnekurken is dit zelfs een zeer goede toepassing, het is van een unieke kwaliteit en past bij het imago van champagne.

Wat minder bekend is dat kurk zeer veelzijdige toepassingen kent. In de sheets van haar presentatie, zie hierna, laat ze dit uitgebreid zien.

Read more »

Introductie de beleving van kurk (3-12-2014) TU Delft IO

Beleving van kurk, 3 december, Faculteit Industrieel Ontwerpen,

Landbergstraat 15, 2628 CE Delft

 Velen die deze titel lezen zullen deze direct associëren met Arjan Ederveen en Tosca Niterink in hun hilarische programma “Creatief met Kurk”.

creatief met kurk

Arjan Ederveen en Tosca Niterink

Ana Mestre

Ana Mestre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat daarin niet aan de orde kwam is dat kurk een prachtig, milieuvriendelijk, materiaal is waar een enorme industrie achter staat. Deze industrie is gelokaliseerd in Portugal waar de grootste concentratie aan kurkbomen te vinden is. Deze kurkindustrie staat onder druk.

Een van de grootste toepassingsgebieden, flessenkurken, is grotendeels weggevallen en er moet gezocht worden naar nieuwe toepassingsgebieden. Dit is dan ook het onderwerp van het promotie-onderzoek van de portugese  Ana  Mestre, die een dag voor deze bijeenkomst op het onderwerp promoveert.

Read more »

Verslag van het congres Verbeteren en Herbestemmen op 30 oktober 2014 in Het Magazijn te Den Haag

 

Wim Poelman

Wim Poelman

Het congres werd geopend door prof.dr.ir. W.A. Poelman:

De bouwsector zal het in de nabije toekomst moeten hebben van verbeteren en herbestemmen. Bestaande bouw moet worden verbeterd op basis van de moderne normen en waar nodig zullen gebouwen moeten worden aangepast voor een nieuwe bestemming. Bouwen wordt steeds minder ‘nieuw bouwen’ en steeds vaker ‘voort bouwen’. Architectenbureaus ervaren deze ontwikkeling in hun opdrachtenportefeuille.

Er zijn drie oorzaken voor de trend van verbeteren en herbestemmen…. lees meer in: Congres 30 oktober PDF

 

Joris Wijsmuller in het magazijn

Joris Wijsmuller in Het Magazijn

Conclusie congres Verbeteren en Herbestemmen: “het nieuwe ontwerpen doet zijn intrede” (Wim Poelman)

Read more »

Verslag de beleving van groen (24-09-2014) Alterra Wageningen

Ton Hurkmans

Lumen

Lumen

Alterra was onze voortreffelijke gastvrouw in een mooie zaal grenzend aan een overdekte lichte tuin (Lumen) met veel groen, waar we in een ontspannen sfeer lekkere broodjes kregen aangeboden tijdens de pauze.

Het was een perfecte omgeving voor deze bijeenkomst.

 

 

 

dgbw 2014 animated banner

22-26 september 2014

Charlotte Lelieveld leidde  het onderwerp en de 3 sprekers in.
Deze bijeenkomst was onderdeel van de Dutch Green Building Week.

Read more »

De beleving van algen (9-09-2014) LGem

9 september, LGem, Madepolderweg 45c te Den Haag

September 2014 stond in het teken van groene materialen: de beleving van algen bij LGem op 9 september en de beleving van groen bij Alterra op 24 september.
Bij de ‘Beleving van Algen”  gaan we in op de techniek en de toepassingen van algen, maar ook op de uitdagingen ervan voor ontwerpers/kunstenaars.

 De bijeenkomst vond plaats in een bijzondere locatie: een kassencomplex nabij Den Haag (Madepolderweg 45c) waar de productiefaciliteit van het bedrijf LGem is gelegen.

beleving van algen

beleving van algen

LGem is een innovatief bedrijf, opgericht in 2005, dat gespecialiseerd is in productiesystemen voor algen. De naam LGem is afgeleid van de woorden “Light” en “Gem”. Gem staat hierbij voor “edelsteen” of “kostbaarheid”. Wat LGem in essentie doet is waarde creëren met licht. Licht brengt fotosynthese  tot stand waarmee diverse stoffen/materialen kunnen worden geproduceerd.

Read more »

Beleving van algen, in de kas

Vooraankondiging “de beleving van algen”  (9-9-2014)

een speciale beleving  van MaterialDesign: algen in de kas

noteer alvast in je agenda

nadere informatie volgt

waar: in de kas te Wateringen

tijd: 17:00 – 21:00

Introductie de beleving van groen (24-09-2014) Alterra Wageningen

Logo_alterra

Locatie: Alterra Wageningen UR Woensdag 24 september 2014 Tijd: 17.00-21.00

Introductie

De beleving van groen wordt georganiseerd door Alterra Wageningen UR in samenwerking met de Stichting Material Design  en KIVI. De bijeenkomst maakt deel uit van de Dutch Green Building Week. Aanmelding vereist, via annemieke.smit@wur.nl

dgbw 2014 animated banner

De Stichting Material Design stimuleert kennisverspreiding op het gebied van materialen door het verbinden van verschillende kennisgebieden zoals industrie, ontwerpers en onderzoekers.

Alterra is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Alterra maakt deel uit van Wageningen University & Research centre en ontwikkelt  expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan. Alterra’s missie is de potentie van natuur verkennen en inzichtelijk maken en de kwaliteit van het leven verbeteren.

Tijdens de discussiebijeenkomst de beleving van groen staat de meerwaarde van groen als multifunctioneel materiaal centraal. De bewuste en onbewuste beleving van ruimten en omgeving wordt in hoge mate bepaald door het gebruik van groen.
Groen is een belangrijk multifunctioneel product die een cruciale invloed heeft op de leefomgeving op het gebied van gezondheid, sociale balans, klimaat, omgevingskwaliteit en economische waarde.

Read more »

Bouwmaterialen en Innovatie, 30 oktober 2014, Het Magazijn Den Haag

Jaarlijks evenement van het Platform “Bouwmaterialen en Innovatie” op 30 oktober 2014 in
Het Magazijn te Den Haag, met als thema:
Verbeteren en Herbestemmen

nieuwbouw wordt voortbouw

De bouwsector zal het in de nabije toekomst moeten hebben van verbeteren en herbestemmen. Bestaande bouw moet verbeterd worden op basis van de moderne normen en indien nodig zullen gebouwen aangepast moeten worden voor een nieuwe bestemming. Architectenbureaus ervaren deze ontwikkelingen in hun opdrachtenportefeuille.

Bouwen wordt steeds minder nieuw bouwen en steeds vaker voort bouwen. 

Een eerste oorzaak van deze trend is dat afbreken te beschouwen is als kapitaalvernietiging. We kunnen ons dat financieel niet meer permitteren. De tweede oorzaak is dat afbreken altijd te beschouwen is als vernietiging van cultureel erfgoed. Zelfs slecht ontworpen erfgoed heeft een visuele functie verworven in de gebouwde omgeving die je niet altijd ongestraft kan verwijderen. Ten derde betekent afbreken altijd schade aan het milieu, bijvoorbeeld in de vorm van een aanzienlijke CO2 belasting.

lees meer in het Persbericht per 10 juni

 logo verbeteren en herbestemmen

Inschrijven:
Informatie over de dag kunt U vinden op www.bouwmaterialeneninnovatie.nl .

Bij inschrijving wordt U doorgelinked naar de site van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs

Vooraankondiging de beleving van groen bij Alterra Wageningen (24-09-2014)

Vooraankondiging van  de beleving van groen

Deze bijeenkomst wordt gehouden bij Alterra

Droevendaalsesteeg, 6708 PB Wageningen

Sprekers o.a. : van Alterra en  de Koninklijke BAM groep (over groene daken) en over “groene kunst”

reserveer deze datum alvast in uw agenda

IO Special: Ontwerpers inspiratie voor 3D print, 26 juni 2014 Amersfoort

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
Afdeling voor Industrieel Ontwerpen


IO Special: Ontwerpers inspiratie voor 3D print
Drie ervaren ontwerpers leggen uit en laten zien hoe zij met deze techniek vernieuwende producten hebben gerealiseerd

Datum: donderdag 26 juni 2014
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Amershof (Zaal 1), Snouckaertlaan 11, 3811 MA Amersfoort
 logo KIVI IO2

Deze keer zoomen we in op de rol van de ontwerper. De bijzondere mogelijkheden en specifieke beperkingen van 3D print technieken, gezien door de bril van drie ervaren early adopters.

Sprekers:
Michiel Cornelissen over de mogelijkheden en kansen die 3d-printen biedt voor ontwerpers en hun klanten, zoals ‘onmogelijke’ geometrieën, complexe producten, unieke geoptimaliseerde producten. http://michielcornelissen.com/home.html
Alexander Pelikan over “vorm en functie” in 3D printen. ‘Door het groeiende gemak van de computer technologie en de vooruitgang van de software, is 3D printen vaak overdaad geworden en neigt het naar het kitscherige toe’. Hij laat aan de hand van eigen projecten de aloude strijd tussen vorm en functie zien. http://pelidesign.com/
Jan Verschoor gelooft in unieke persoonlijke producten die perfect aansluiten bij de gebruiker. Hij is daarvoor sinds 2011 bezig met webshop software te ontwikkelen die de klant in staat stelt om eigen producten online te ontwerpen. http://suuz.com/nl
Ga naar de KIVI website voor meer informatie en aanmelden.

ZooM Lampshade by Michiel Cornelissen

KIVI IO special: de Pioniers, Mirliton Theater Utrecht

Seminar: IO Special: De pioniers

21 mei 2014 19:15 tot 21:00
Mirliton Theater Utrecht

Een visionaire blik terug in de tijd. 4 pioniers delen hun mooiste en meest memorabele ervaring in de wereld van industrieel ontwerpen

zie: Pioniers

Bouwmaterialen & Innovatie op 30 oktober 2014, Den Haag

Deze bijeenkomst vindt plaats in Het Magazijn te Den Haag

Het thema is: verbeteren en herbestemmen

Dit evenement wordt gehouden op initiatief van MaterialDesign

meer informatie vindt u op de website van Bouwmaterialen & Innovatie:

www.bouwmaterialeneninnovatie.nl

Verslag “beleving van intelligente composieten” (26-03-2014) Utec Composites

  • Inleiding  Utec Composites, Mark van Loon
  • Solutions in composites, Eric van Uden (Solico)
  • Kunst voor en in de openbare ruimte, Marcel Smink Read more »

Materials 2014 16 en 17 april, Koningshof Veldhoven

Vakbeurs Materials 2014logo-md-3
NH Conference Centre Koningshof
Locht 117 5504 RM, Veldhoven
16 en 17 april, 9.30 tot 17.00 uur

MaterialDesign is aanwezig op de beurs met een stand en ondersteunt het innovatief plein voor materiaal innovaties

Klik hier voor het lezingenprogramma van 16 april

NB: 11:50-12:15
Baroniezaal
Smart Material Interfaces
Wim Poelman, Voorzitter, Stichting MaterialDesign

Klik hier voor het lezingenprogramma van 17 april

Vooraankondiging Intelligente composieten

Vooraankondiging “de beleving van intelligente composieten”  bij UTEC

Deze bijeenkomst wordt gehouden bij UTEC  op woensdag 26 maart 2014, vanaf 17:00 tot 21:00
Kitmanstraat 13 1812 PL Alkmaar

Intelligentie refereert in dit verband naar functie-integratie in en met composietmaterialen.
Composietmaterialen zijn vaak bijzonder geschikt voor intelligente toepassingen in allerlei gebieden, zoals bijvoorbeeld de (wegen)bouw.
Een aantal voorbeelden hiervan zal gepresenteerd worden.

Ook de integratie met IT-toepassingen zal aan de orde komen.logo KIVI IO

Deze bijeenkomst van MaterialDesign wordt georganiseerd samen met KIVI

Beleving van intelligente composieten (26-03-2014) UTEC Composites)

 

Deze bijeenkomst werd gehouden bij UTEC  op woensdag 26 maart 2014, vanaf 17:00 tot 21:00
Kitmanstraat 13 1812 PL Alkmaar en werd georganiseerd samen met KIVI.

Toelichting:

Een composiet is per definitie een materiaal waarbij specifieke eigenschappen van verschillende materialen worden gecombineerd. In feite praten we over synergie. De combinatie van de materialen biedt meer functionaliteit dan de materialen afzonderlijk.
Het begrip “intelligente composieten” is op twee manieren op te vatten. Intelligentie zou bij de ontwerper of bij het materiaal zelf kunnen schuilen. In het eerste geval zouden we kunnen spreken van intelligent gebruik van de mogelijkheden van ‘gecomponeerde’ materialen. In het tweede geval kunnen we spreken van materialen die zich in interactie met hun omgeving kunnen aanpassen.
Beide invalshoeken komen bij deze bijeenkomst aan de orde.
Utec is een relatief klein bedrijf dat in staat is grote projecten te realiseren. In hun markt gaat het ook meestal over grote projecten. Een recent/huidig project is de bioscoop Gouda. Hiervoor heeft UTEC Composites gevelpanelen geproduceerd. De bioscoop Gouda is nog in aanbouw, maar de gevelelementen hangen.
Mark van Loon, directeur eigenaar van Utec zal zich in zijn presentatie richten op de ontwikkeling van composieten in het algemeen.

Panelen bioscoop Gouda

Panelen bioscoop Gouda

Read more »

Terugblik “de beleving van kleur” bij AkzoNobel op 13 december 2013

2013-11-13 MaterialDesign beleving van kleur bij AKZO 072De beleving van kleur bij AkzoNobel in Sassenheim  op 13 november 2013 werd georganiseerd door KIVI en MaterialDesign

Een impressie van de bijeenkomst door Karen Laird (MaterialDesign) volgt hierna:

“De Beleving van Kleur”

Kleur is overal om ons heen. Alles heeft een kleur: dat zien wij en dat benoemen wij. Meestal voelen wij ons vrij zeker over wat we zien. Maar is dat terecht? Zoals tijdens de bijeenkomst de “Beleving van Kleur”, die 13 november bij AkzoNobel in Sassenheim gehouden werd, steeds duidelijker naar voren kwam, is kleur moeilijk te meten en te kwalificeren en helemaal moeilijk om in een systeem onder te brengen.  Kleurenbetrouwbaarheid blijkt alles behalve dat te zijn.

Wat is kleur? Kleur is voor alles een eigenschap van licht. Niet alleen is het waarnemen van kleur afhankelijk van lichtsoort en sterkte, kleur zelf is de frequentie van het licht.

De technische verklaring is dat licht niets anders is dan elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog, ongeveer van 380 tot 740 nm. Zichtbaar licht zelf is een klein gedeelte uit het hele spectrum van typen van elektromagnetische straling, dat kan verschillen in golflengte en intensiteit. Een kleur is licht met één bepaalde golflengte of frequentie. Het kleurenspectrum is niets anders dan een continuüm van monochromatische kleuren. Met andere woorden: zichtbaar licht is opgebouwd uit alle kleuren in het spectrum.

Read more »

Uitgave boek: Materials Experience, Fundamentals of Materials and Design, Elvin Karana et al.

Dit boek is een must voor iedereen die werkt in het gebied van materialen en ontwerp:

Materials Experience: Fundamentals of Materials and Design is a compilation of essential new reading for anyone whose work crosses the wide field of materials and design.

edited by elvin karana, owain pedgley, and valentina rognoli

Het wordt uitgegeven bij Elsevier op 25 november 2013 :  zie hier.

Read more »

Beleving van kleur (13-11-2013) AkzoNobel

Wim Poelman, Jacqueline Revet

Op de avond van 13 november vond bij AkzoNobel in Sassenheim een bijeenkomst plaats met als thema de Beleving van kleur. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Stichting MaterialDesign en de afdeling Industrieel Ontwerpen van KIVI NIRIA.

Inleiding:
Kleur vormt een wezenlijk onderdeel van het beeld van het product en er wordt vaak op kleur gekozen. Een auto bijvoorbeeld wordt vaak op kleur gekozen Dit geldt voor mannen, maar nog meer voor vrouwen. Vaak kiest een man het model uit en een vrouw de kleur.

Kleur speelt dus een belangrijke rol, maar ook “kleureffecten” doen dat.
Ook kijken we vaak naar “digitale” kleur.

Tijdens de bijeenkomst zullen de ontwikkelingen in kleur uitgebreid aan de orde komen, naast het onderwerp trends. Voor AkzoNobel is het nodig vooruit te blikken. Hoe dit gebeurt binnen AkzoNobel komt uitgebreid aan de orde, maar er wordt ook in bredere kring uitgebreid over trendonderzoek gediscussieerd, op basis van een inleiding van trendonderzoekster Milou Ket.

Ontwikkelingen in kleur:
Read more »

Vooraankondiging de Beleving van kleur, AkzoNobel, Sassenheim

Deze bijeenkomst die georganiseerd wordt door MaterialDesign in samenwerking met KIVI-NIRIA vindt plaats op 13 november 2013 bij AkzoNobel in Sassenheim:

AkzoNobel Automotive and Aerospace Coatings

Rijksstraatweg 31
P.O. Box 3
2170 BA Sassenheim
The Netherlands
10-105
www.akzonobel.com

Follow AkzoNobel online at www.akzonobel.com/followus

Materials Experience: Fundamentals of Materials and Design

Dit boek is een must voor iedereen die werkt in het gebied van materialen en ontwerp:

Materials Experience: Fundamentals of Materials and Design is a compilation of essential new reading for anyone whose work crosses the wide field of materials and design.

edited by elvin karana, owain pedgley, and valentina rognoli

foreword by mike ashby

Het wordt uitgegeven bij Elsevier op 25 november 2013 :  zie hier.

Read more »

KIVI NIRIA: Service innovation by design, Utrecht

Service innovation by design,  Lezing Onno van der Veen op 6 november 2013
Poort van Kleef, Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht

voor meer informatie zie: Lezing Onno van der Veen

Congres Bouwmaterialen & Innovatie 2013, Aula TU Delft

Ook MaterialDesign heeft hier een stand.

zie voor verdere informatie: Congres Bouwmaterialen & Innovatie

Verslag Beleving van Disposibles (18-09-2013) Materia

Wim Poelman

Op 18 september jl. vond de Beleving van Disposibles plaats. Weinig deelnemers maar des te hogere kwaliteit.. Naast gastvrouw Els Zijlstra van Materia spraken Marjo Broertjes van KLM en Jeroen Verbrugge van Flex Development.

Opvallend waren de worsteling van beide sprekers met het begrip duurzaamheid en het streven naar kwaliteit van niet alleen rotables, maar ook disposables. Read more »

KIVI NIRIA IO: Regels ter Ontregeling

Lezing : ®60: Regels ter Ontregeling door Wouter Eggink
02 oktober 2013 18:00 tot 21:00
Locatie Poort van Kleef, Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht
N.B.: Ingang is bij Restaurant Carré
Organisator Afdeling voor Industrieel Ontwerpen

meer informatie: KIVI NIRIA IO

KIVI NIRIA IO: Excursie: Thermoplastic Composites Research Center

Presentatie en rondleiding door het lab

24 september 2013 16:00 tot 18:00

LocatieTPRC

Palatijn 15, 7521 PN Enschede

OrganisatorRegio Oost

zie voor meer informatie: KIVI NIRIA

KIVI NIRIA IO: Service Design in de Praktijk

®60 Lezing Remko van der Lugt (Hogeschool Utrecht)

18 september 2013 18:00 tot 21:00

LocatiePoort van Kleef, Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht

N.B.: Ingang is bij Restaurant Carré

OrganisatorAfdeling voor Industrieel Ontwerpen

zie voor meer informatie: KIVI NIRIA

KIVI NIRIA IO: Bedrijfsbezoek: De Boer en de Groot, Havens Harlingen

6 september 2013  14:00 tot 18:00
Industrieweg, 16
8861 VH Harlingen SAS Steiger, Haven Harlingen

De Boer & de Groot is voornamelijk werkzaam in de natte waterbouw.
Zo realiseren zij de zogenaamde SAS steiger in de Harlinger haven, als onderdeel van voortdurende ontwikkeling
zie voor meer informatie: KIVI NIRIA

Beleving van disposables (18-09-2013)

Wim Poelman

 

Op 18 september vindt in het Materia Inspiration Centre in Amsterdam de avond bijeenkomst
“De Beleving van Disposables” plaats.
Pedro de Medinalaan 5-C, 1086 XK Amsterdam tel. 020 713 0600

Organisator is de Stichting MaterialDesign en de bijeenkomst maakt onderdeel uit van het kwartaalthema van Materia “Leisure”.

Read more »

Vooraankondiging de beleving van disposables

In samenwerking met Materia organiseert MaterialDesign de beleving van disposables bij het Materia Inspiration Centre op 18 september van 17.30 u tot 21.30 u

verslag van de beleving van materialen in de zorg op 16 mei 2013 bij Materia

Charlotte Lelieveld en Ton Hurkmans

Deze goed bezochte (45ste) “beleving” van MaterialDesign werd mede georganiseerd door Materia en zoals Els Zijlstra treffend zei: wij zijn hier de gastheer van de gastheer.
De sprekers, Els Zijlstra, Joost Verhoeven en Marieke Sonneveld, verzorgden een zeer inspirerende bijeenkomst.

Read more »

Materials 2013, 4 en 5 juni Koningshof Veldhoven

Vakbeurs Materials 2013:
brengt materiaalinnovaties uit meerdere toepassingsgebieden samen

Op 4 en 5 juni organiseert Mikrocentrum de eerste editie van Materials 2013 in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven. Voor het ontwikkelen van duurzame producten is kennis van materialen, de functionele eigenschappen en de bijbehorende bewerkingsprocessen in toenemende mate van belang. De ontwikkelingen zijn stormachtig, maar het vakgebied krijgt niet altijd de aandacht die het verdient.

Welk materiaal moet worden gekozen in relatie tot kostprijs, levertijd, functie, bewerking en vormgeving? Hoe gaan we om met duurzaamheid van materialen, schaarste en recycling? Kunnen we leren van innovaties uit andere toepassingsgebieden?

Read more »

Seminar 3D printing, Rapid Prototyping en Additive Manufacturing

De afdeling IO van KIVI NIRIA organiseert op 30 mei ’s middags een seminar over 3D Printing, Rapid Prototyping en Additive Manufacturing in Amsterdam, pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

Vijf ervaren sprekers geven hun visie op de stand van zaken en de ontwikkelingen rond deze technologie.
meer info op www.kiviniria.nl/io

De beleving van materialen in de zorg (16 mei 2013)

Op 16 mei 2013 in het Materia Inspiration Centre in Amsterdam, Pedro de Medinalaan 1b
Ontvangst 17.30 uur.

Stichting Material Design i.s.m. Materia en KIVI NIRIA afdeling Industrieel Ontwerpen

Op uitnodiging van Materia in het kader van de Xpert serie Zorg.

Over de Xpert serie Zorg
De kille, witte en steriele ziekenhuizen van vroeger zijn gelukkig verdwenen. Sinds onderzoek heeft aangetoond dat natuurlijke materialen, rustige kleuren, veel daglicht en groen niet alleen een prettige werkomgeving vormen, maar ook een positief effect hebben op het genezingsproces staat de zorg in het teken van the healing environment. Aan de serie bijeenkomsten is een tentoonstelling gekoppeld.
Daarmee kan men fysiek kennismaken met diverse materialen. Bijvoorbeeld antibacteriële, zelfreinigende en luchtzuiverende materialen zorgen voor gezonde omgevingen die bovendien tientallen procenten kunnen besparen in onderhoud en beheer. Behalve uit de eigen collectie van Materia worden ook de materialen van themapartners getoond.

Read more »

Vooraankondiging de beleving van materialen in de zorg

Deze bijeenkomst van MaterialDesign wordt gehouden in het Materia Inspiration Centre in Amsterdam

Terugblik op de beleving van papier bij Coldenhove Papier op 3 april 2013

door Ton Hurkmans

De hartelijke ontvangst, de prachtige ligging van de papierfabriek Coldenhove in de mooie en historische omgeving op de Veluwe, de interessante presentaties met toekomst gericht denken en de open discussie maakte het geheel tot een zeer bijzondere beleving voor de 25 aanwezige materiaalontwerpers en kunstenaars

Er werd begonnen met een rondleiding door Kees Cormelissen, Gert van Beek, Ron Sportel, René van Buren, Harry Mulder en Dirk van Vreeswijk.  Alle rondleiders straalden enthousiasme uit. Een van de rondleiders zei dat hij nergens anders zou willen werken. De fabriek draaide goed. Het bedrijf is mede-eigenaar van de waterzuiveringsinstallatie en sinds 1985 wordt de restwarmte geleverd aan het nabijgelegen zwembad

Er waren 4  presentaties:

Dirk van Vreeswijk

Dirk van Vreeswijk trapte af over de achtergrond van Coldenhove Papier, over papier maken in het verleden, het heden en de toekomst.
Zelfs de verre toekomst schuwde hij niet
(zie hierna)

Coldenhove Papier werd opgericht in 1661.

Er werken thans 130 mensen;
de omzet is ca. 35 M€

Het bedrijf bestaat al 350 jaar en over nog eens 350 jaar ziet het er zo uit: Coldenhove Papier aan Zee!

Read more »

De Beleving van papier op 3 april 2013 bij Coldenhove Papier

Papier als constructief en decoratief materiaal in duurzame producten
Wim Poelman

Op 3 april aanstaande is de Beleving van papier gepland.
Papier is al eerder aan de orde geweest in het kader van verpakkingen en sandwichpanelen, maar nog nooit expliciet.  De bijeenkomst vindt plaats in een van de oudste papierfabrieken in Nederland, Coldenhove te Eerbeek.

Coldenhove Papier

De papierindustrie, en met name Coldenhove, is bezig met veel innovatieve ontwikkelingen waarin zij graag de creatieve industrie wil betrekken. Papier wordt nog steeds geassocieerd met drukwerk, verpakkingen  en disposibles, maar wordt in steeds meer duurzame producten verwerkt, Iets dat in Japan al sinds mensenheugenis wordt gedaan.