De beleving van bio-based materialen


Deze beleving van biobased materialen vond plaats op 15 februari in de Hogeschool van Amsterdam
Bio-based materialen staan in de belangstelling en dat is niet zo gek. In het kader van een circulaire economie is het een mooi alternatief voor materialen die gebaseerd zijn op mijnbouw en oliewinning. Biologische organismen leggen in veel gevallen CO2 vast bij de groei en produceren bovendien zuurstof. De levende natuur is van zichzelf een circulair proces en daar kunnen we dankbaar gebruik van maken.

Circulair bouwen


Symposium Circulair bouwen op 26-10-2017, KIVI-gebouw Den Haag
Dit symposium werd georganiseerd door KIVI afdeling Bouw i.s.m. MaterialDesign.
Het thema “Circulair Bouwen” sluit aan op het jaarthema “Circulaire Economie” van KIVI als geheel. Circulariteit wordt steeds meer als een noodzaak gezien en is dat terecht?

De Beleving van het Maken (2017-05-17)


DE beleving van het Maken vond plaats op 17 mei 2017 in de TU Delft.
De rol van het maken van dingen is spectaculair veranderd als gevolg van de opkomst van de computer.
Vroeger werden producten ontwikkeld in de werkplaats en tegenwoordig hoofdzakelijk achter de computer. Is dit alleen maar een positieve ontwikkeling of is er ook iets verloren gegaan? En, hoe kunnen we hetgeen dat verloren is, of dreigt verloren te gaan weer terugveroveren?

De beleving van De Stijl (2016-06-15)


De beleving van De Stijl werd georganiseerd door KIVI en MaterialDesign, Den Haag Gemeentemuseum,15 juni 2017, 14 tot 17u
Sprekers: Arthur Eger, Less is more, less is a bore. Joris Molenaar, De invloed van de Stijl op de architectuur. Mick Eekhout, De relatie tussen bouwmaterialen en de Stijl.
Rondleiding tentoonstelling

de beleving van beweging (2016-12-16)


De beleving van beweging vond plaats op 16 december 2016 in het Stedelijk Museum in Amsterdam, waar de tentoonstelling met bewegende objecten van Tinguely gehouden werd. Het was een optimale context voor de 3 presentaties “de beleving van beweging”
De 3 sprekers vulden ieder op eigen wijze de beleving van beweging in, met een blik op de toekomst: een sociaal rugzakje, bewegende gebouwen en constructies, bionische projecten (youtube filmpjes, bionische mieren, smart birds)
Sprekers en presentaties: Marco Rozendaal (het sociale rugzakje), Kas Oosterhuis (Dynamische gebouwen), Jan Koudijzer (realisatie van beweging in constructies)

Architectuur en gezondheid, KIVI gebouw Den Haag (27 oktober 2016)


Symposium Architectuur en gezondheid op 27 oktober 2016 in het KIVI-gebouw, georganiseerd door KIVI Afdeling Bouw i.s.m. Afdeling voor Industrieel Ontwerpen, Lectoraat Architecture & Health, Hogeschool van Arnhem en Stichting MaterialDesign Sprekers: Masi Mohammadi (Architecture & Health), Jantine Bouma (Architectuur en sociaal gedrag), Atto Harsta ( Gezondheid en Materiaalgebruik), Gerbrandt van Staveren (Domotica), Ad Pruyn, (healing environments), Eric Vreedenburgh (wellness en zorgarchitectuur), Duzan Doepel (Het nieuwe Dorp)

verslag alternatieve materialen (2016-03-21)


Samenvatting alternatieve materialen, HvA op 21 maart 2016: Bioplastics zijn goede alternatieve materialen voor fossiele materialen, maar moeten hun plaats nog verder veroveren. Het is daarbij zeker van belang hoe bioplastics zich onderscheiden en hoe ze herkend en beleefd worden
De Hogeschool van Amsterdam is een belangrijk kenniscentrum op dit gebied.
De volgende presentaties die gegeven werden zijn te downloaden:

Materiaal en Identiteit in de bouw (29-10-2015), KIVI gebouw


Eendaags symposium “Materiaal en Identiteit in de architectuur van morgen” op 29 oktober 2015 in het KIVI gebouw te Den Haag, georganiseerd door KIVI afdeling Bouw i.s.m. de afdeling Industrieel Ontwerpen en Stichting MaterialDesign. Sprekers: Ton Voets (Intro), Mick Eekhout (Een visie op materiaal innovatie in de bouw) Mark van de Ven (Standaardisatie en identiteit)
Pieter Desmet (Design for Experience) Rogier van der Heide (De gevel als beeldscherm), Willem Joost de Vries (De beleving van winkelcentra in de toekomst) Paul Mijksenaar (De gebouwde omgeving en media) Els Zijlstra (Communicatie tussen materiaalontwikkelaars en architecten), Forumdiscussie

De beleving van constructief glas (2-09-2015) AGC Westland


De beleving van constructief bij AGC Westland in Maasdijk op 9 september 2015 was een inspirerende bijeenkomst waarin een aantal nieuwe en innovatieve ontwikkelingen gepresenteerd werd. Sprekers: Anton Peters (Rondleiding en introductie AGC), Laurent Teper, AGC Japan, (AGC Leoflex™ , een nieuwe innovatieve glassoort), Joris van der Vleuten (Bewerken van, en rekenen aan glazen constructies), Rob Nijsse (Gegoten constructieve bouwelementen uit glas)

De beleving van soft robotics (16-04-2015) TUDelft


De beleving van soft robotics op 16 april bij de TUDelft. Het onderwerp soft robotics werd belicht vanuit drie invalshoeken, materiaaltechnologie, het ontwerpen en de beeldende kunst. Sprekers: Wim Poelman (inleiding), Pieter Jonker (Robotics Institute, “de robot van de toekomst is leergierig”), Rob Scharff (robotics in combinatie met pneumatiek, “shaking hands”), Marco Rozendaal ( ontwerpen van expressiviteit van slimme producten), Michiel van Overbeek (“drie houten vrienden”)

Materials 2015 (22/23-04-2015)


MaterialDesign was ook nadrukkelijk aanwezig op het congres door middel van een tweetal presentaties op woensdagmiddag 22 april:
Charlotte Lelieveld (Alterra Wageningen UR), “Smart material innovations; gebouwen met adaptief gedrag”. Wim Poelman (vz MaterialDesign), ” Technomimicri: beton behandelen als kunststof”
Deze presentatie werd gegeven door Ton Hurkmans (secretaris van MaterialDesign)

Samenwerkingsverband MaterialDesign en Innovatieve Materialen


Met ingang van 2015 zijn MaterialDesign en het tijdschrift Innovatieve Materialen een samenwerkingsverband aangegaan. Als gevolg van de samenwerking verbreedt Innovatieve Materialen haar veld in de richting van design en het ontwerp van materialen in het algemeen. MaterialDesign – opgericht in 2004 – richt zich op professionals op het gebied van ontwerpen met belangstelling voor

De beleving van kurk (3-12-2014) TU-Delft IO


Ana Mestre (Corque Design, Portugal) is gepromoveerd op 2 december 2014 bij de TU-Delft op het proefschrift: ‘Cork Design: A Design Action Intervention Approach Towards Sustainable Product Innovation’ Ze gaf in haar presentatie een overzicht van kurk, waar het vandaan komt, hoe het geoogst wordt en wat zoal de toepassingen zijn. Kurk is alom bekend

1 2 3 5

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven