Privacy verklaring


Aanleiding
Aanleiding voor deze privacyverklaring is de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) per 28 mei 2018.

Formulieren op deze website
Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens.

De gegevens van deze formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de medewerkers van stichting MaterialDesign. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden.

De gegevens worden alleen gebruikt voor opvolging van een contactverzoek, of meer informatie te verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens niet voor marketingdoeleinden. Wanneer wij u een nieuwsbrief willen zenden, vragen wij hier expliciet toestemming voor.

Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Nieuwsbriefaanmeldingen
Voor de inschrijving en versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het programma MailChimp.
U heeft het recht op inzage van deze gegevens, die wij van u bewaren in MailChimp en u kunt deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt uw toestemming voor bepaalde verwerkingen op ieder moment weer intrekken (zoals voor het ontvangen van onze nieuwsbrief)
Ook kunt u via email of telefonisch een klacht indienen.

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Ook worden deze gegevens niet gedeeld met google, zodat uw gedrag op onze website niet gebruikt mag worden door google of andere partijen. Interliving heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Over Material Design
De missie van MaterialDesign is, een platform te zijn voor een ieder die betrokken is of zich betrokken voelt in de wereld van materialen.
MaterialDesign wil een brugfunctie vervullen tussen materiaaltechnologie, ontwerp en kunst. Dat doet zij door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.
Lees hier meer over stichting Material Design

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven