Browsing category beurs/congres

Circulair bouwen


Symposium Circulair bouwen op 26-10-2017, KIVI-gebouw Den Haag
Dit symposium werd georganiseerd door KIVI afdeling Bouw i.s.m. MaterialDesign.
Het thema “Circulair Bouwen” sluit aan op het jaarthema “Circulaire Economie” van KIVI als geheel. Circulariteit wordt steeds meer als een noodzaak gezien en is dat terecht?

Architectuur en gezondheid, KIVI gebouw Den Haag (27 oktober 2016)


Symposium Architectuur en gezondheid op 27 oktober 2016 in het KIVI-gebouw, georganiseerd door KIVI Afdeling Bouw i.s.m. Afdeling voor Industrieel Ontwerpen, Lectoraat Architecture & Health, Hogeschool van Arnhem en Stichting MaterialDesign Sprekers: Masi Mohammadi (Architecture & Health), Jantine Bouma (Architectuur en sociaal gedrag), Atto Harsta ( Gezondheid en Materiaalgebruik), Gerbrandt van Staveren (Domotica), Ad Pruyn, (healing environments), Eric Vreedenburgh (wellness en zorgarchitectuur), Duzan Doepel (Het nieuwe Dorp)

Materiaal en Identiteit in de bouw (29-10-2015), KIVI gebouw


Eendaags symposium “Materiaal en Identiteit in de architectuur van morgen” op 29 oktober 2015 in het KIVI gebouw te Den Haag, georganiseerd door KIVI afdeling Bouw i.s.m. de afdeling Industrieel Ontwerpen en Stichting MaterialDesign. Sprekers: Ton Voets (Intro), Mick Eekhout (Een visie op materiaal innovatie in de bouw) Mark van de Ven (Standaardisatie en identiteit)
Pieter Desmet (Design for Experience) Rogier van der Heide (De gevel als beeldscherm), Willem Joost de Vries (De beleving van winkelcentra in de toekomst) Paul Mijksenaar (De gebouwde omgeving en media) Els Zijlstra (Communicatie tussen materiaalontwikkelaars en architecten), Forumdiscussie

Materials 2015 (22/23-04-2015)


MaterialDesign was ook nadrukkelijk aanwezig op het congres door middel van een tweetal presentaties op woensdagmiddag 22 april:
Charlotte Lelieveld (Alterra Wageningen UR), “Smart material innovations; gebouwen met adaptief gedrag”. Wim Poelman (vz MaterialDesign), ” Technomimicri: beton behandelen als kunststof”
Deze presentatie werd gegeven door Ton Hurkmans (secretaris van MaterialDesign)

Congres Verbeteren en Herbestemmen, 30 oktober 2014 in Het Magazijn te Den Haag


  Het congres werd geopend door prof.dr.ir. W.A. Poelman: De bouwsector zal het in de nabije toekomst moeten hebben van verbeteren en herbestemmen. Bestaande bouw moet worden verbeterd op basis van de moderne normen en waar nodig zullen gebouwen moeten worden aangepast voor een nieuwe bestemming. Bouwen wordt steeds minder ‘nieuw bouwen’ en steeds vaker ‘voort bouwen’. Architectenbureaus ervaren

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven