Over


MaterialDesign

verbindt materiaal, ontwerp en kunst

Start

De activiteiten van MaterialDesign zijn gestart in 2004. De Stichting MaterialDesign is formeel opgericht in 2010 door Wim Poelman (voorzitter), Ton Hurkmans (secretaris) en Peter Legierse (penningmeester). In het jaar 2017 is het bestuur uitgebreid met Gerard van Nifterik, uitgever van het blad InnovatieveMaterialen.

Missie

De missie van MaterialDesign is, een platform te zijn voor een ieder die betrokken is of zich betrokken voelt in de wereld van materialen.
MaterialDesign wil een brugfunctie vervullen tussen materiaaltechnologie, ontwerp en kunst. Dat doet zij door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Doelgroep

Material Design is te interpreteren in zowel ‘ontwerp van materialen’ als in ‘materialiseren in het ontwerpproces’. De doelgroep voor dit programma bestaat dan ook uit zowel professionals op het gebied van materiaaltechnologie met belangstelling voor ontwerpen als uit professionals op het gebied van ontwerpen met belangstelling voor materiaaltechnologie. Material Design biedt een uitwisseling/netwerk/activiteitenprogramma voor mensen en ideeën uit de bestaande verenigingen voor materiaaltechnologie en de in diverse vakgebieden gespecialiseerde ontwerperverenigingen.

Samenwerking

Zoals vermeld wordt sinds 2016 samengewerkt met het vakblad InnovatieveMaterialen. Al sinds langere tijd worden de bijeenkomsten van MaterialDesign georganiseerd in samenwerking met de KIVI afdelingen voor Industrieel Ontwerpen en Bouw.

Bijeenkomsten

De (discussie)bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen die MaterialDesign organiseert  hebben het thema:  ” de beleving van..” Meer dan 50 belevingen zijn inmiddels gehouden. Het zijn avondbijeenkomsten, die meestal starten met een broodje en tot ca. 21:00 duren. Naast deze bijeenkomsten organiseert MaterialDesign een jaarlijks Symposium in samenwerking met KIVI 

Participeren

MaterialDesign draait geheel op vrijwilligers. Om kostenneutraal te zijn vragen we een entree voor de bijeenkomsten van “de belevingen van” 10 euro. We streven naar 5 bijeenkomsten per jaar .
MaterialDesign verstuurt een nieuwsbrief naar ca. 1000 betrokkenen.

U kunt zich ook registeren als donateur van MaterialDesign voor een bedrag van 50 euro per jaar. Hiervoor kunt u gratis naar de avondbijeenkomsten (5 x per jaar) en krijgt u InnovatieveMaterialen gratis  dat normaal 39 euro kost.
Registratie kan via dit contactformulier op de website. U ontvangt dan alle gegevens.

Het MaterialDesign Team

Wim Poelman
Charlotte Lelieveld
Ton Hurkmans
Peter Legierse
Karen Laird
Gerard van Nifterik

  Wim Poelman

Ton Hurkmans

Peter Legierse

LEAVE A COMMENT

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven