Browsing category belevingen van…

De beleving van bio-based materialen (15 februari 2018)


Deze “beleving van biobased materialen” vond plaats op 15 februari in de Hogeschool van Amsterdam bij de afdeling Product Design, waar we zeer gastvrij ontvangen werden.
Er was veel belangstelling. De drie sprekers lieten drie bijzondere en nieuwe innovatieve materialen en toepassingen zien van biobased materialen:
Hergebruik van textiel in biocomposieten, Mycelium op bio restmaterialen, Biobased voetgangersbrug.

Circulair bouwen


Symposium Circulair bouwen op 26-10-2017, KIVI-gebouw Den Haag
Dit symposium werd georganiseerd door KIVI afdeling Bouw i.s.m. MaterialDesign.
Het thema “Circulair Bouwen” sluit aan op het jaarthema “Circulaire Economie” van KIVI als geheel. Circulariteit wordt steeds meer als een noodzaak gezien en is dat terecht?

De Beleving van het Maken (2017-05-17)


DE beleving van het Maken vond plaats op 17 mei 2017 in de TU Delft.
De rol van het maken van dingen is spectaculair veranderd als gevolg van de opkomst van de computer.
Vroeger werden producten ontwikkeld in de werkplaats en tegenwoordig hoofdzakelijk achter de computer. Is dit alleen maar een positieve ontwikkeling of is er ook iets verloren gegaan? En, hoe kunnen we hetgeen dat verloren is, of dreigt verloren te gaan weer terugveroveren?

De beleving van De Stijl (2016-06-15)


De beleving van De Stijl werd georganiseerd door KIVI en MaterialDesign, Den Haag Gemeentemuseum,15 juni 2017, 14 tot 17u
Sprekers: Arthur Eger, Less is more, less is a bore. Joris Molenaar, De invloed van de Stijl op de architectuur. Mick Eekhout, De relatie tussen bouwmaterialen en de Stijl.
Rondleiding tentoonstelling

de beleving van beweging (2016-12-16)


De beleving van beweging vond plaats op 16 december 2016 in het Stedelijk Museum in Amsterdam, waar de tentoonstelling met bewegende objecten van Tinguely gehouden werd. Het was een optimale context voor de 3 presentaties “de beleving van beweging”
De 3 sprekers vulden ieder op eigen wijze de beleving van beweging in, met een blik op de toekomst: een sociaal rugzakje, bewegende gebouwen en constructies, bionische projecten (youtube filmpjes, bionische mieren, smart birds)
Sprekers en presentaties: Marco Rozendaal (het sociale rugzakje), Kas Oosterhuis (Dynamische gebouwen), Jan Koudijzer (realisatie van beweging in constructies)

verslag alternatieve materialen (2016-03-21)


Samenvatting alternatieve materialen, HvA op 21 maart 2016: Bioplastics zijn goede alternatieve materialen voor fossiele materialen, maar moeten hun plaats nog verder veroveren. Het is daarbij zeker van belang hoe bioplastics zich onderscheiden en hoe ze herkend en beleefd worden
De Hogeschool van Amsterdam is een belangrijk kenniscentrum op dit gebied.
De volgende presentaties die gegeven werden zijn te downloaden:

1 2 3 11

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven