All posts by admin

De beleving van bio-based materialen


Deze beleving van biobased materialen vond plaats op 15 februari in de Hogeschool van Amsterdam
Bio-based materialen staan in de belangstelling en dat is niet zo gek. In het kader van een circulaire economie is het een mooi alternatief voor materialen die gebaseerd zijn op mijnbouw en oliewinning. Biologische organismen leggen in veel gevallen CO2 vast bij de groei en produceren bovendien zuurstof. De levende natuur is van zichzelf een circulair proces en daar kunnen we dankbaar gebruik van maken.

Architectuur en gezondheid, KIVI gebouw Den Haag (27 oktober 2016)


Symposium Architectuur en gezondheid op 27 oktober 2016 in het KIVI-gebouw, georganiseerd door KIVI Afdeling Bouw i.s.m. Afdeling voor Industrieel Ontwerpen, Lectoraat Architecture & Health, Hogeschool van Arnhem en Stichting MaterialDesign Sprekers: Masi Mohammadi (Architecture & Health), Jantine Bouma (Architectuur en sociaal gedrag), Atto Harsta ( Gezondheid en Materiaalgebruik), Gerbrandt van Staveren (Domotica), Ad Pruyn, (healing environments), Eric Vreedenburgh (wellness en zorgarchitectuur), Duzan Doepel (Het nieuwe Dorp)

verslag alternatieve materialen (2016-03-21)


Samenvatting alternatieve materialen, HvA op 21 maart 2016: Bioplastics zijn goede alternatieve materialen voor fossiele materialen, maar moeten hun plaats nog verder veroveren. Het is daarbij zeker van belang hoe bioplastics zich onderscheiden en hoe ze herkend en beleefd worden
De Hogeschool van Amsterdam is een belangrijk kenniscentrum op dit gebied.
De volgende presentaties die gegeven werden zijn te downloaden:

Samenwerkingsverband MaterialDesign en Innovatieve Materialen


Met ingang van 2015 zijn MaterialDesign en het tijdschrift Innovatieve Materialen een samenwerkingsverband aangegaan. Als gevolg van de samenwerking verbreedt Innovatieve Materialen haar veld in de richting van design en het ontwerp van materialen in het algemeen. MaterialDesign – opgericht in 2004 – richt zich op professionals op het gebied van ontwerpen met belangstelling voor

De beleving van verpakkingen (10 januari 2010)


de beleving van verpakkingen (pdf document) In de bijeenkomst ”de beleving van verpakkingen”, hebben materialen weer een prominente plaats . En niet één materiaal maar vele. Om een paar belangrijke te noemen: aluminium, staal, papier, polyethyleen, PET, glas en hout. Veelal worden ze gekozen op basis van rationele aspecten zoals fysieke sterkte, gasdichtheid, gewicht of

De beleving van Mobiliteit (26 november 2009)


De beleving van mobiliteit (pdf document) Het aanbod aan vervoersmiddelen is onvoldoende afgestemd op de vervoersvraag. Te veel mensen gebruiken meer dan tien maal hun eigen gewicht om zichzelf droog naar de supermarkt te brengen. Tussen de fiets en de auto bevindt zich een strategische kloof voor ontwerpers. Deze kloof vormde het onderwerp voor de

De beleving van Metaalplaat (24 september 2009)


beleving van metaalplaat (pdf document) Waarom heeft staal zo’n koud, kil, mannelijk en zwaar imago? Gaat dat terug tot de eeuwenoude Perzische zwaarden, gemaakt van onoverwinnelijk staal, die omgeven werden door allerlei mythen en sagen en alchemie? Material Design organiseert op donderdag 24 september de discussie avond ‘De beleving van metaalplaat’  bij Corus in het

De beleving van Domotica (19 Mei 2009)


de beleving van domotica (pdf document) Material Design organiseert in samenwerking met Erwin van Veldhoven op 19 mei de discussiebijeenkomst “De Beleving van Domotica”. Domotica, een samentrekking van de woorden ‘domus’ (latijn: huis) en robotica, staat synoniem voor huisautomatisering en is aanvankelijk ontstaan in de industriële- en kantooromgeving. Waar domotica oorspronkelijk draaide om centrale controle van bijvoorbeeld klimaatbeheersing in

De beleving van geluid (19 maart 2009)


Beleving van Geluid (pdf document) De beleving van geluid vond plaats bij de TUD. Een onderdeel van het programma was een rondleiding, waarin de geluidsstudio van de TUD werd bezocht. Het was een bijzondere beleving om daar echte stilte te ervaren… In de presentaties kwam naar voren hoe belangrijk geluid is. Zo wordt de beleving

De beleving van vilt (22 januari 2009)


Material Design organiseerde op  22 januari 2009 de discussiebijeenkomst “de Beleving van Vilt”. Het vervilten van wol is één van de oudste productietechnieken van textiel. Doordat vilt in elke vorm is te boetseren en naadloos is, wordt het vaak expressief toegepast in kledingstukken en kunstwerken. Door de technische kwaliteiten zien we vilt echter voornamelijk terug

De beleving van beleving (20 november 2008)


Material Design heeft op 20 november 2008 de discussieavond “de beleving van beleving” georganiseerd. Na het organiseren van alweer 15  “beleving van” discussieavonden, was het tijd voor de vraag hoe de relatie tussen product en zijn beleving eigenlijk wordt ervaren. Hoe belangrijk is de beleving van het product en hoe wordt dit uitgewerkt in een

De beleving van licht (25 september 2008)


De discussiebijeenkomst georganiseerd door “Material Design” met de titel “De beleving van Licht” vond plaats op donderdag 25 september bij Material Matters aan de Emmasingel 22 in Eindhoven. Tijdens deze discussieavond werd een presentatie gegeven  door *Ramon Jansen* van Philips Design over de toepassing van licht bij nieuwe lifestyle producten als televisies, hoogtezonnen, wake up

De beleving van hergebruikte materialen (22 mei 2008)


beleving van hergebruikte materialen (pdf document) “De beleving van hergebruikte materialen” vindt plaats bij Studio Hergebruik in Rotterdam. Tijdens deze discussieavond zal een presentatie gegeven worden door Jan de Haas, directeur van Studio Hergebruik, door ontwerper Jos van der Meulen, ontwerper vano.a. de Paperbag en ontwerper Stefan Lehner. De sprekers zullen hun visie geven op het

De beleving van rubber (20 maart 2008)


beleving van rubber (pdf document) Material Design heeft in samenwerking met het vaktijdschrift Product de discussieavond “De beleving van rubber” georganiseerd. De avond vond plaats bij Helvoet in Hellevoetssluis, alwaar een unieke kans werd geboden het bedrijf te bezichtigen. Tijdens deze discussieavond is een presentatie gegeven  door ontwerpster Maria Blaisse over de toepassing van het

De beleving van biopolymeren (24 januari 2008)


De beleving van biopolymeren (pdf document) Biopolymeren, ook wel bekend als bioplastics, zijn kunststoffen die worden gefabriceerd uit hernieuwbare, biologische bronnen. Zeer bekend zijn glucose gewonnen uit suikerriet en zetmeel bijvoorbeeld uit mais. De eerste ontwikkelingen van biopolymeren zijn geboren uit de wens in de toekomst onafhankelijk te zijn van fossiele grondstoffen. Daarnaast was het doel afbreekbare kunststoffen te maken als oplossing voor de groeiende afvalberg. Biopolymeren

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven