All posts by admin

De beleving van bio-based materialen (15 februari 2018)


Deze “beleving van biobased materialen” vond plaats op 15 februari in de Hogeschool van Amsterdam bij de afdeling Product Design, waar we zeer gastvrij ontvangen werden.
Er was veel belangstelling. De drie sprekers lieten drie bijzondere en nieuwe innovatieve materialen en toepassingen zien van biobased materialen:
Hergebruik van textiel in biocomposieten, Mycelium op bio restmaterialen, Biobased voetgangersbrug.

Architectuur en gezondheid, KIVI gebouw Den Haag (27 oktober 2016)


Symposium Architectuur en gezondheid op 27 oktober 2016 in het KIVI-gebouw, georganiseerd door KIVI Afdeling Bouw i.s.m. Afdeling voor Industrieel Ontwerpen, Lectoraat Architecture & Health, Hogeschool van Arnhem en Stichting MaterialDesign Sprekers: Masi Mohammadi (Architecture & Health), Jantine Bouma (Architectuur en sociaal gedrag), Atto Harsta ( Gezondheid en Materiaalgebruik), Gerbrandt van Staveren (Domotica), Ad Pruyn, (healing environments), Eric Vreedenburgh (wellness en zorgarchitectuur), Duzan Doepel (Het nieuwe Dorp)

verslag alternatieve materialen (2016-03-21)


Samenvatting alternatieve materialen, HvA op 21 maart 2016: Bioplastics zijn goede alternatieve materialen voor fossiele materialen, maar moeten hun plaats nog verder veroveren. Het is daarbij zeker van belang hoe bioplastics zich onderscheiden en hoe ze herkend en beleefd worden
De Hogeschool van Amsterdam is een belangrijk kenniscentrum op dit gebied.
De volgende presentaties die gegeven werden zijn te downloaden:

Samenwerkingsverband MaterialDesign en Innovatieve Materialen


Met ingang van 2015 zijn MaterialDesign en het tijdschrift Innovatieve Materialen een samenwerkingsverband aangegaan. Als gevolg van de samenwerking verbreedt Innovatieve Materialen haar veld in de richting van design en het ontwerp van materialen in het algemeen. MaterialDesign – opgericht in 2004 – richt zich op professionals op het gebied van ontwerpen met belangstelling voor

1 2 3 5

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven