Technotheek


De  Technotheek is gestart als een landelijk samenwerkingsproject van hogescholen en universiteiten met de volgende functies:

– toegankelijk maken van ontwerpalternatieven m.b.t. materialen en technieken
– achterhalen van informatie over in aanmerking komende materialen en technieken
– educatief hulpmiddel in ontwerpopleidingen.

Het is opgezet bij de TU Twente.
De Technotheek is overgenomen door MaterialDesign en wordt hier verder ontwikkeld.

 

LEAVE A COMMENT

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven