De beleving van textiel (29 juni 2006)


beleving van textiel (pdf document)
Textiel wordt voornamelijk geassocieerd met de confectie, textiel heeft echter een veelgroter toepassingsgebied. Textiel wordt op grote schaal toegepast in de technische industrie en daarbij is veel ontwikkeling en innovatie gaande. Textiel heeft verschillende technische eigenschappen die gebruik van dit materiaal aantrekkelijk maakt. Ook vindt het zijn toepassing in de bouwkunde; zo worden onder meer membraan-, opblaas- en tentconstructies uitgevoerd in textiel.

Tags:

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven