Materiaal en Identiteit in de bouw (29-10-2015), KIVI gebouw


Samenvatting:
Eendaags symposium “Materiaal en Identiteit in de architectuur van morgen” op 29 oktober 2015 in het KIVI gebouw te Den Haag, georganiseerd door KIVI afdeling Bouw i.s.m. de afdeling Industrieel Ontwerpen en Stichting MaterialDesign. Sprekers: Ton Voets (Intro), Mick Eekhout (Een visie op materiaal innovatie in de bouw) Mark van de Ven (Standaardisatie en identiteit)
Pieter Desmet (Design for Experience) Rogier van der Heide (De gevel als beeldscherm), Willem Joost de Vries (De beleving van winkelcentra in de toekomst) Paul Mijksenaar (De gebouwde omgeving en media) Els Zijlstra (Communicatie tussen materiaalontwikkelaars en architecten), Forumdiscussie

Het was een zeer inspirerende dag.

We hebben bijzonder veel positieve reacties ontvangen over deze dag. De kwaliteit van de voordrachten en de discussie was  hoog en de sfeer was uiterst plezierig.
Een aantal bouwprojecten werd verhelderend uit de doeken gedaan. De benadering van emotie en stemming m.b.t. gebouwen was een eye-opener.
Zie de presentatie van Pieter Desmet Design, emotion and well-being
In de forumdiscussie  ontstond er een boeiend gesprek over identiteit van gebouwen (moet niet alleen een “mooi” jasje zijn) en het “vakmanschap” van de architect en de bouwer.
Er waren ca. 40 aanwezigen. Door een van de aanwezigen werd gereageerd met erg inspirerend maar met als enig minpunt dat de zaal niet helemaal gevuld was; hier hadden veel meer professionals van kunnen en mogen genieten.

Mick Eekhout gaf de key note presentatie: een visie op materiaalinnovatie in de bouw

 

Het nieuwe spuiforum, ontwerp Jo Coenen

Het nieuwe Spuiforum c.q. Onderwijs en Cultuur Complex
Het OCC is ontstaan als samenwerkingsproject tussen de bureaus van Jo Coenen, Patrick Franssen en Kamiel Klaassen.

kader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal en identiteit

Het beeld van de gebouwde omgeving wordt in belangrijke mate bepaald door materiaal en vorm, waarbij vorm voor een belangrijk deel afhankelijk is van het gebruikte materiaal. Construeren in beton leidt tot andere vormgevingsmogelijkheden construeren in staal. Bekleding van een gebouw met louter glas leidt tot een ander beeld dan toepassing van natuursteen.

In de wereld van morgen zal de ontwikkeling van materialen en productietechnieken een grote invloed hebben op de verschijningsvorm van gebouwen. Daarnaast zal er een toenemende behoefte zijn aan het verlenen van een expliciete identiteit aan gebouwen, zowel in de utiliteitsbouw als in de woningbouw.

Enerzijds neemt het aantal beschikbare materialen toe, maar anderzijds wordt de keuze van materialen wordt echter sterk beïnvloed door economische en ecologische beperkingen.

In opkomst zijn vele soorten composieten, sandwichmaterialen en gevelbekledingen. Beperkingen zijn er op het gebied van herbruikbaarheid, toxiciteit en veiligheid.

Een belangrijke beperking is echter de identiteit van materialen. Veel materialen hebben een lange geschiedenis zoals metselwerk, keramische dakpannen, natuursteen en houten betimmering. Andere materialen zijn jonger, maar ingeburgerd, zoals beton en kalkzandsteen HPL beplating, RVS en aluminium.

Nieuw zijn composietelementen die meer mogelijkheden bieden voor vrije vormgeving en, recent, de printbare materialen die het mogelijk maken om met weinig gereedschap complexe vormen te maken.

Op deze dag staat de invloed van deze ontwikkelingen op de identiteit van gebouwen in de wereld van morgen centraal. Dit zal gebeuren vanuit diverse invalshoeken, waarbij dankbaar gebruik gemaakt wordt van de verworven kennis binnen de Faculteit Industrieel Ontwerpen.

Programma

09.30 – 10.00 uur     Ontvangst

10.00 – 10.10 uur      Welkomstwoord Ton Voets,  Voorzitter KIVI afdeling Bouw
10.10 – 10.50 uur       Key note: Mick Eekhout, Een visie op materiaal innovatie in de bouw.
10.50 – 11.20 uur        Mark van de Ven, de Meeuw: Standaardisatie en identiteit. Wat te leren van de automobielindustrie.

11.20 – 10.40 uur       koffiepauze

11.40 – 12.20 uur       Pieter Desmet: Design for Experience: Hoe kan design bijdragen aan het welzijn van mensen
12.20– 13.00 uur        Rogier van der Heide, De gevel als beeldscherm

13.00– 13.40 uur         Lunch

13.40 – 14.20 uur       Willem Joost de Vries, De beleving van winkelcentra in de toekomst
14.20 – 15.00 uur       Paul Mijksenaar, De gebouwde omgeving en media

15.00 – 15.20 uur        Pauze

15.20 – 16.00 uur       Els Zijlstra, Communicatie tussen materiaalontwikkelaars en architecten; trends in materiaalontwikkeling
16.00 – 16.30uur        Jo Coenen, Inleiding forumdiscussie (ov)

16.30– 17.00 uur         Forumdiscussie

17.00 –  19.00 uur       Borrel

Kosten
35 euro voor KIVI-leden en Material Design-relaties.
15 euro voor studenten
50 euro voor overigen

 De dag werd georganiseerd door de KIVI-afdeling Bouw samen met de Stichting MaterialDesign en de KIVI-afdeling Industrieel Ontwerpen

Meer informatie bij Wim Poelman, Bestuurslid KIVI Bouw

 

 

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven