De beleving van karton (27 april 2006)


beleving van karton (pdf document) Karton is een materiaal waar je in het dagelijkse leven veel mee in contact komt. Het wordt over het algemeen gebruikt als verpakkingsmateriaal, maar ook displays en folders zijn te vinden in het toepassingsgebied van karton. Karton heeft vaak een wat saai imago, door bedrukking gaat het materiaal spreken. De

De beleving van kleur (22 februari 2006)


de beleving van kleur (pdf document) Producten worden grotendeels bepaald door het uiterlijk, en uiterlijk grotendeels door kleur. Kleur speelt een doorslaggevende rol bij het vormen van een eerste indruk. Het is daarom merkwaardig dat tot voor kort kleur en kleurkeuzes beschouwd werden als ondergeschikte factoren in de totstandkoming van een product. Producenten van kleurpigmenten

De beleving van magnesium (18 januari 2006)


beleving van Magnesium (pdf document) Magnesium is een hoogwaardig materiaal dat door nieuwe mogelijkheden in steeds meer producten toegepast kan worden. De Thixotech techniek – een spuitgiettechniek voor magnesium – speelt in deze ontwikkelingen een belangrijke rol. Bij FlevobikeTechnologies in Dronten wordt in samenwerking met TNO gekeken naar toepassing van Magnesium in fietsen. Flevobike is een echt

Materiaal en dematerialisatie (22 juni 2005)


Materiaal en dematerialisatie (pdf document) De derde bijeenkomst van Material Design vond woensdag 22 juni plaats in het Dudokhuis van Corus inIJmuiden. Tussen de enorme hoogovens en walslijnen een prima locatie om het onderwerp materiaal en dematerialisatie nader uit te diepen. Onder leiding van de discussieleider Geert Timmers van adviesbureau Ecofys vond een levendige discussie

1 10 11 12

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven