Architectuur en gezondheid, KIVI gebouw Den Haag (27 oktober 2016)


Dit symposium Architectuur en gezondheid  werd georganiseerd op 27 oktober 2016 door
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) Afdeling Bouw i.s.m.
Afdeling voor Industrieel OntwerpenLectoraat Architecture & Health, Hogeschool van Arnhem en Stichting MaterialDesign

Sprekers en onderwerpen: Prof. Dr. Ir. Masi Mohammadi (Inleiding Architecture & Health), Dr. Jantine Bouma (De invloed van Architectuur op sociaal gedrag),
Ir. Atto Harsta ( Gezondheid en Materiaalgebruik; laat de natuur voor je werken),
Ir. Gerbrandt van Staveren (Domotica t.b.v. meer vrijheid en welzijn voor mensen met een beperking of ziekte),
Prof. Dr. Ad Pruyn, (Tien jaar onderzoek naar healing environments aan de Universiteit Twente),
Eric Vreedenburgh (Technologie, wellness en zorgarchitectuur),
Duzan Doepel (Het nieuwe Dorp)

 

architectuurgezondheid

Architectuur en gezondheid

Het onderwerp
Wordt je nu ziek van een gebouw of knap je er juist van op?
Aan de ene kant dreigt het binnenklimaat van gebouwen door steeds verdergaande milieumaatregelen steeds ongezonder te worden, aan de andere kant kan architectuur in samenspraak met moderne technieken en inzichten ook juist steeds meer bijdragen aan het welbevinden. Het lijkt strijdig met elkaar, maar is dat wel zo?
Tijdens dit symposium wordt nader ingegaan op het maken van gezonde gebouwen gezien vanuit opdrachtgeverschap, materialen, techniek (domotica) en menselijk gedrag.

Spanningsveld milieuvriendelijk en mensvriendelijk bouwen
De meeste mensen brengen meer tijd door binnen gebouwen dan buiten. Niet zelden is het binnenklimaat ongezonder dan het buitenklimaat.
Een consequentie van de invoering van de energieprestatienorm is dat het binnenklimaat in woningen kan verslechteren. Een derde van alle woningen kampt nu al met een ongezond leefklimaat. En dat wordt alleen maar erger als de luchtdoorlatendheid van gebouwen nog verder afneemt. Een positief punt is dat architectuur de gezondheid niet alleen nadelig kan beïnvloeden, maar dat het omgekeerde ook waar is. Op diverse manieren kan architectuur bijdragen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Architectuur is zelfs in staat genezingsprocessen te bevorderen en wel op totaal verschillende manieren.

Fysieke en virtuele architectuur
In het kader van dit onderwerp is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen het fysieke en het virtuele gebouw. Een gebouw faciliteert menselijk gedrag en dat vindt deels plaats door middel van fysieke oplossingen, maar in toenemende mate ook door middel van virtuele oplossingen. Niet zelden kunnen virtuele oplossingen een vervanging vormen voor fysieke oplossingen. Een voorbeeld is bewegwijzering waarbij vaste aanduidingen vervangen kunnen worden door displays en kleur veranderende materialen. Een ander voorbeeld is de toepassing van diverse technieken waarmee glas ondoorzichtig gemaakt kan worden ter vervanging van fysieke blinden of gordijnen.
Ter gelegenheid van dit congres geldt expliciet als uitgangspunt dat moderne architectuur een integratie is van het fysieke en virtuele ontwerp.

Programma

Datum:  donderdag 27 oktober 2016
Plaats:  KIVI-gebouw, Princessegracht 23, 2514 Den Haag
Tijd:       14:00  tot 21:00 u, inclusief maaltijd

13:30 uur  Ontvangst
14:30 uur  Welkomstwoord
14:40 uur  Inleiding Architecture & Health
Prof. Dr. Ir. Masi Mohammadi
15:10 uur  De invloed van Architectuur op sociaal gedrag
Dr. Jantine Bouma

15:40 uur  Pauze

16:00 uur  Gezondheid en Materiaalgebruik; laat de natuur voor je werken
Ir. Atto Harsta, Aldus Bouwinnovatie Amsterdam
16:30 uur  Domotica t.b.v. meer vrijheid en welzijn voor mensen met een beperking of ziekte
Ir. Gerbrandt van Staveren, Cruxin
17:00 uur  Tien jaar onderzoek naar healing environments aan de Universiteit Twente
Prof. Dr. Ad Pruyn, Universiteit Twente

17:30 uur  Borrel
18:00 uur  Maaltijd

19:00 uur  Technologie, wellness en zorgarchitectuur
Eric Vreedenburgh, Archipel Ontwerpers
19:30 uur  Het nieuwe Dorp
Duzan Doepel, Doepelstrijkers

20:00 uur  Forumdiscussie

Voorzitter en discussieleider: Prof. Dr. Ir. W.A. Poelman (TU Delft IO, vz MaterialDesign)

Sprekersinformatie

zie sprekersinformatie-architectuur-en-gezondheid (pdf)

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven