Materials 2015 (22/23-04-2015)


logo material2015

 

 

Vakbeurs & Congres Materials 2015

georganiseerd door het Mikrocentrum

NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven 
22 en 23 april, 09.30-17.00 uur
Entree Beneluxhal
Locht 117
5504 RM Veldhoven

Materials 2015 is hét trefpunt voor professionals die betrokken zijn bij de keuze, het toepassen en (na)bewerken van materialen.
De toegang is gratis.

MaterialDesign heeft een stand op de beurs en verleent hier  tevens gastvrijheid aan het vaktijdschrift Innovatieve Materialen, waarmee we een samenwerking zijn aangegaan.
Innovatieve Materialen is een nieuw en innovatief vaktijdschrift dat onder andere voortgekomen is uit behoefte aan kennis over nieuwe materialen, met name in de civiele techniek. Als gevolg van de samenwerking met MaterialDesign wordt de kennis verbreed over een breder gebied dan alleen civiele toepassingen.

MaterialDesign is ook nadrukkelijk aanwezig op het congres door middel van  een tweetal presentaties op  woensdagmiddag 22 april:
Charlotte Lelieveld (Alterra Wageningen UR), die vanaf het begin betrokken is bij MaterialDesign,  over “Smart material innovations; gebouwen met adaptief gedrag”.
Wim Poelman (vz MaterialDesign, visiting Professor, Technische Universiteit Delft, Faculteit Industrieel Ontwerpen), over ” Technomimicri: beton behandelen als kunststof”
Wim Poelman was verhinderd. Deze presentatie werd gegeven door Ton Hurkmans (secretaris van MaterialDesign)
zie hierna:

Technomimicri: beton behandelen als kunststof  (Wim Poelman /Ton Hurkmans)
“Biomimicry” is een bekend begrip. Het uitgangspunt van biomimicry is dat men zich laat inspireren door de natuur. Wim Poelman introduceerde enige tijd geleden het begrip “technomimicry”. Hierbij laat men zich inspireren door technologie die al in andere domeinen wordt toegepast. Dat dit mogelijkheden zou bieden is af te leiden uit het feit dat technische domeinen een veelal gescheiden leven leiden. Betonmensen praten nauwelijks met kunststof mensen. Houtmensen praten nauwelijks met aluminiummensen. Elk domein heeft haar eigen sociale gemeenschap met eigen evenementen, cursussen en onderzoeksprogramma’s.
In een onderzoek aan de Universiteit Twente heeft professor Wim Poelman in samenwerking met diverse studenten onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van gemiste kansen.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:  Adobe Acrobat PDF bestand  Ton Hurkmans MaterialDesign (1.7 MB)

Smart material innovations; gebouwen met adaptief gedrag Charlotte Lelieveld, Business Innovator Green Cities, Alterra Wageningen UR
Tijdens deze lezing zal ik ingaan op het integreren van “performance“ in gebouwen en constructies. Daarbij zal ik materiaal innovaties uitlichten die actief reageren op de gebruiker en zijn omgeving. Deze zogenoemde ‘smart material systems’ reageren op externe impulsen met een specifiek gedrag. Gebouwen kunnen zo een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen en zo energieverbruik verminderen en een gezond leefklimaat realiseren.
De natuur past zich continue aan zijn omgeving aan en gebruikt alle energie en grondstofstromen om zo een duurzame balans te creëren. De natuur is dé expert op het gebied van efficiëntie, adaptiviteit en veerkracht. Door deze kennis te vertalen naar uitdagingen voor de gebouwde omgeving en deze te verbinden met technologische innovaties worden duurzame oplossingen gerealiseerd.
Tot slot zal ik wat vertellen over het slimste materiaal; groen als multifunctionele tool voor een gezonde leefomgeving.

Zie ook het programma van woensdag 22 en 23 april

 

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven