Browsing category Materialen

De beleving van natuurlijke vezels (24 januari 2007)


de beleving van natuurlijke vezels (pdf document) Natuurlijke vezels worden al sinds mensenheugenis toegepast, maar het materiaal is verre van ouderwets! Tijdens de discussieavond zal ingegaan worden op de mogelijkheden, de eigenschappen en uiteraard de beleving van natuurlijke vezels. De kernvraag die tijdens deze bijeenkomst zeker aan de orde zal komen, is: hebben natuurlijke vezels alleen een duurzaamheidsvoordeel of winnen ze het ook op

De beleving van confectie textiel (22 november 2006)


beleving van confectie textiel (pdf document) Op het gebied van textiel zijn interessante ontwikkelingen gaande, het materiaal is aanzienlijk kleur- en slijtvaster dan een eeuw geleden. Ook textielbewerking staat op hoog niveau vergeleken met vroeger. Material Design gaat deze keer dieper in op de verschillende ontwikkelingen op het gebied van textielinnovatie. Aan de ene kant wordt geprobeerd om zo eerlijk mogelijk textiel te vervaardigen,

De beleving van keramiek (20 september 2006)


de beleving van keramiek (pdf document) Het woord keramiek is afgeleidvan keramos, wat drinkhoornin het Grieks betekent. Het materiaal werd veelvuldig gebruikt in de Griekseoudheid en ver daarvoor. Keramiek heeft een lange geschiedenisachter de rug maar dit betekent niet dat detoepassing ervan achterhaaldis. Tegenwoordig is het mogelijk om hoogwaardig keramiek te produceren. Het gereedschap en

De beleving van textiel (29 juni 2006)


beleving van textiel (pdf document) Textiel wordt voornamelijk geassocieerd met de confectie, textiel heeft echter een veelgroter toepassingsgebied. Textiel wordt op grote schaal toegepast in de technische industrie en daarbij is veel ontwikkeling en innovatie gaande. Textiel heeft verschillende technische eigenschappen die gebruik van dit materiaal aantrekkelijk maakt. Ook vindt het zijn toepassing in de

De beleving van karton (27 april 2006)


beleving van karton (pdf document) Karton is een materiaal waar je in het dagelijkse leven veel mee in contact komt. Het wordt over het algemeen gebruikt als verpakkingsmateriaal, maar ook displays en folders zijn te vinden in het toepassingsgebied van karton. Karton heeft vaak een wat saai imago, door bedrukking gaat het materiaal spreken. De

De beleving van magnesium (18 januari 2006)


beleving van Magnesium (pdf document) Magnesium is een hoogwaardig materiaal dat door nieuwe mogelijkheden in steeds meer producten toegepast kan worden. De Thixotech techniek – een spuitgiettechniek voor magnesium – speelt in deze ontwikkelingen een belangrijke rol. Bij FlevobikeTechnologies in Dronten wordt in samenwerking met TNO gekeken naar toepassing van Magnesium in fietsen. Flevobike is een echt

Materiaal en dematerialisatie (22 juni 2005)


Materiaal en dematerialisatie (pdf document) De derde bijeenkomst van Material Design vond woensdag 22 juni plaats in het Dudokhuis van Corus inIJmuiden. Tussen de enorme hoogovens en walslijnen een prima locatie om het onderwerp materiaal en dematerialisatie nader uit te diepen. Onder leiding van de discussieleider Geert Timmers van adviesbureau Ecofys vond een levendige discussie

1 5 6 7

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven