Materiaal en dematerialisatie (22 juni 2005)


Materiaal en dematerialisatie (pdf document)
De derde bijeenkomst van Material Design vond woensdag 22 juni plaats in het Dudokhuis van Corus inIJmuiden. Tussen de enorme hoogovens en walslijnen een prima locatie om het onderwerp materiaal en dematerialisatie nader uit te diepen. Onder leiding van de discussieleider Geert Timmers van adviesbureau Ecofys vond een levendige discussie plaats die gevoed werd door de twee sprekers Rolandten Klooster van Plato Product Consultants en Marcel Magermans van MMID.  Bij Corus denk je al gauw aan staal en aluminiumproductie. Dit zijn echter maar twee van de drie kerngebieden van Corus. Een derde gebied behelst de expertise die nodig is over het produceren van applicaties in staal en aluminium. Zo kan Corus naast materiaal leveren ook bijdragen in de ontwikkeling van applicaties door kennis aan te bieden over het gedrag van het materiaal tijdens productie, over verbindingstechnieken en kunnen ze helpen bij het oplossen van problemen in de productie. In verschillende laboratoria wordt kennis opgedaan om klanten in de gebieden ‘automotive’, ‘verpakken’,‘constructie’ en ‘transport’  te ondersteunen. Er zal uitgebreid ingegaan worden op de voortdurende trend om steeds minder materiaal te gebruiken en lichter te construeren met behoud van de gewenste eigenschappen. Deze “dematerialisatie” vindt plaats in veel toepassingsgebieden, zoals de auto, verpakkingen en “integrale productontwikkeling”  […]

Tags:

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven