De beleving van kurk (3-12-2014) TU-Delft IO


Wim Poelman, Ana Mestre en Boy Maas

Wim Poelman, Ana Mestre en Boy Maas

Ana Mestre (Corque Design, Portugal)
is gepromoveerd op 2 december 2014 bij de TU-Delft op het proefschrift:
‘Cork Design: A Design Action Intervention Approach Towards Sustainable Product Innovation’

Ze gaf in haar presentatie een overzicht van kurk, waar het vandaan komt, hoe het geoogst wordt en wat zoal de toepassingen zijn.
Kurk is alom bekend als flessenkurk en wordt daar nog steeds veel voor gebruikt. Voor champagnekurken is dit zelfs een zeer goede toepassing, het is van een unieke kwaliteit en past bij het imago van champagne.

Wat minder bekend is dat kurk zeer veelzijdige toepassingen kent. In de sheets van haar presentatie, zie hierna, laat ze dit uitgebreid zien.

Kurk laat zich goed granuleren om te mixen met een tweede materiaal en daardoor zijn er uitgelezen mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld met bio-composieten.

Een uitgebreid R&D onderzoek in 2006 – 2009 “Design cork for future innovation and sustainability” gesponsord door Portugal, heeft een grote stimulans gegeven voor verdere ontwikkeling, toepassing en design van kurk”

Ook ging ze kort in op het oogsten van kurk. Portugal is vanouds de grote leverancier van kurk. Het “produceren” van kurk is milieuvriendelijk, de kurkbossen worden goed beheerd en zijn duurzaam.
De bast wordt van de kurkboom gehaald, die kan wel tot 8 cm dik zijn. Het is mensenwerk en het vereist vakmanschap. Het oogsten komt zeer precies, anders gaat de boom dood.
De bast groeit weer aan en er kan opnieuw, elke 9 jaar, geoogst worden.

Vervolgens besprak ze eigenschappen, die met kurk kunnen worden verkregen.
Met granulaten kunnen er honderden materialen van gemaakt worden met uitstekende eigenschappen, zoals hoge dichtheid, grote isolatie waarde ( er zit veel lucht in het materiaal).
Het bevat bovendien geen schadelijke harsen.
Aan de andere kant is kurk “puur toegepast” zeer decoratief en blijft kleurecht, zie ook de presentatie hierna van Boy Maas (Puur Kurk)

Tenslotte ging ze uitgebreid in op het ontwerpen met kurk. Je kunt heel creatief zijn met kurk!
Hiervoor was ze zelf sterk betrokken in multidisciplinaire teams.

Ze gaf een aantal voorbeelden met een grote variëteit in producten, zie ook haar  presentatie “corque design”  hierna.
Zo zijn er toepassingen van printing technieken en sandwich materialen, ook in combinatie met metalen.
Zeer gevarieerde ontwerpen zijn er met vloeren, wanden, stoelen en tafels.
Ook het gebruik van kurk in exclusieve en gedifferentieerde producten staat steeds meer in de belangstelling en richt zich op speciaal ontwerp.
Ze gaf een aantal voorbeelden, zoals een modulaire  stoel zonder verkleuring, rubber gecombineerd met kurk, een speelse poef opgebouwd met kettingen van kurk.
Een voorbeeld van speciaal ontwerp is de “lounge chair”.
Kurk behang van 1 mm dik is zeer decoratief en ook het Moors mozaïek uitgesneden via CNC is zeer decoratief.
Tot slot besprak ze de wijn koeler.  Deze is water proof, isolerend en “vertrouwd met wijn”.

De presentatie van Ana Mestre:

CORQUE DESIGN

 

Boy Maas (puur kurk)

Puur Kurk is gestart in 2012. Boy Maas is medeoprichter van het bedrijf.

Het bedrijf is gespecialiseerd in wandbekleding, maar oriënteert zich ook op innovatieve andere producten.
Boy Maas ging met name in op wat de eindgebruikers willen. Welke nieuwe vormen en nieuwe aspecten zijn gewild?.

Puurkurk richt zich vooral op een niche markt van hoge kwaliteit.

zie www.puurkurk.nl

 

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven