Terugblik beleving van afval (19-9-2012)


door Ton Hurkmans

Leuk én leerzaam was deze beleving van afval bij Milgro en weer was het een zeer boeiende beleving met een andere kijk op afval.
De vier presentaties gaven een beeld van afval vanuit verschillende gezichtspunten:
Afval, bestaat dat eigenlijk wel? Is het niet een grondstof?
Wat is  onze  kennis en innovatie bij de preventie, het verwerken en hergebruiken van afval en hoe gaan we daarmee verantwoord om? (Alexander Lange, Milgro)
Schaarse grondstoffen worden nu zomaar weggegooid in elektrische apparaten (e-waste). Hebben we hier wel een goede lange termijn visie? Zijn de Chinezen niet veel slimmer? (Thomas Martinelli, Philips)
Slimme toepassingen in drinkbekers op festivals, die anders voor een grote afvalberg zouden zorgen (Elias van Hoek, TU Twente)
Afval valt op, het is overal om je heen als je er oog voor hebt. Het is dan geen afval meer, want je kunt er fantastisch mooie dingen van maken (Jan Körbes)

lees meer:

Alexander Lange, manager Knowledge and Innovation bij Milgro.
Na een rondleiding bij Milgro, namen we plaats in de “creatieve ruimte” van Milgro voor de presentaties. De stoelen, die zeer comfortabel zaten, waren “afval” autostoelen.
Alexander Lange gaf een overzicht van de activiteiten van MIlgro: een andere kijk op afval, zie ook: www.milgro.nl
Milgro is het innovatie- en kenniscentrum voor afvalpreventie en hergebruik en helpt daarmee het bedrijfsleven en de overheden beter met grondstoffen om te gaan. Voor Milgro is afval geen afval, maar een grondstof die een waarde vertegenwoordigd. En dat maakt het extra interessant om serieus om te gaan met afval. Deze andere kijk op afval zorgt ervoor dat afval niet uitsluitend meer als kostenpost wordt bekeken, maar dat er ook opbrengsten zichtbaar worden.


Elias van Hoek, TU Twente
Elias van Hoek studeert industrial design engineering aan de Universiteit Twente. Voor zijn afstudeeropdracht onderzocht hij namens afvalbedrijf Twente Milieu oplossingen voor het afval – en dan met name de drinkbekertjes – dat achterblijft na een groot evenement. Het onderzoek voerde hij uit bij People Creating Value, een productontwikkelbureau in Enschede.

In dit project presenteerde hij de polylactide (PLA) cups, bekers voor festivals en de cup collector, zie zijn presentatie cupcollect.

Thomas Marinelli, Philips Lighting Sustainability / WEEE Management
E-waste is niet de enorme berg afgedankte e-mails, maar het afval van afgedankte oude, gebruikte elektronica, dat waardevolle grondstoffen bevat. Het hergebruik van deze steeds schaarser wordende grondstoffen voor moderne elektronische apparaten wordt zeer urgent en van groot economisch belang. Zelfs Obama heeft zich hiermee bemoeid!
Zo heeft het Sustainability team Philips het gebruik van recyclaat in consumentenproducten verder ontwikkeld. Philips signaleerde bij consumenten een duidelijke behoefte aan energiezuinige producten. Maar dan moeten ze qua prestatie niet onderdoen voor ‘gewone’ apparaten en ook niet meer kosten. En die producten kwamen er.

Thomas Marinelli gaf een introductie van Philips Lighting Sustainability, waarbij hij een aantal duurzaamheids initiatieven presenteerde.
Een tweetal voorbeelden gaf hij:
–  Hergebruik van plastics in CL product Senseo
– Terugwinnen en hergebruik van zeldzame aardmetalen in fluorescerende lampen

Het doel hierbij was : “closing the material loop”
en een mooie uitspraak van Marineeli was: “de mooiste mijnen zitten boven de grond”
Zeldzame aarden zijn strategische materialen geworden en hiervoor is China steeds meer nodig.
China heeft duidelijk op dit gebied een lange termijn strategie ontwikkeld, waar het Westen van kan leren.
Zie ook zijn presentatie: beleving_van afval_Milgro

Jan Körbes, Refunc
Van huis uit architecten, en nu ‘afvalarchitecten’, Jan Körbes en Denis Oudendijk van Refunc creëren experimentele structuren en mobiele micro architectuur op basis van afvalstromen. Hun missie is het “refunctionaliseren” van afgedankte objecten en deze een tweede leven te geven, vaak in een verrassende nieuw gedaante.
Jan Körbes gaf talloze  mooie voorbeelden van “afval” , dat overal om je heen is. Wat je ermee kan doen als je er oog voor hebt. Dan is het geen afval meer. Ik ben geen vormgever, maar vormvinder, zei hij.
zie ook de website: REFUNC

Tags:

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven