De beleving van afval op 19 september bij Milgro te Rotterdam


Waarom de Beleving van Afval?

Uit archeologische vondsten weten wij dat de mensheid  zich al meer dan 5000 jaar bezighoudt met georganiseerde afvalverwijdering.  Afvalmanagement is wat dat betreft niets nieuws. Wel is de efficiency verbeterd: er lopen niet langer varkens door de straten om het afval weg te werken. Ook aan hygiëne is gewerkt: steden hebben tegenwoordig rioolsystemen in plaats van open goten. De hoeveelheid en het soort “afval” dat wij tegenwoordig produceren is echter wel veranderd. Tot zeer recentelijk was de manier waarop wij gewend waren met grondstoffen, voedsel en producten om te gaan gericht op de lange termijn. Verspilling was uit den boze. De westerse industriële revolutie bracht daar verandering in. De introductie van massaproductie zorgde ervoor dat een schier oeverloze keur aan betaalbare consumentenproducten binnen het bereik van een groot deel van de bevolking kwam. We raakten allen gewend aan het idee dat het aanbod aan grondstoffen en voedsel oneindig was.

De realiteit bleek weerbarstig. Grondstoffen kunnen opraken; duurzaamheid is helemaal terug. Onze kijk op afval verandert ook. Tijdens de Beleving van Afval zal een viertal experts op het gebied van afvalpreventie, grondstoffen, recycling, productontwikkeling en creativiteit ons kennis laten maken met een andere kijk op afval, en ons alles vertellen over afval en de relatie tot grondstoffen –in de brede zin van het woord.

U kunt zich inschrijven via de MaterialDesign nieuwsbrief de beleving van afval

Programma:

Plaats Milgro, aan de Vareseweg 37 in Rotterdam.

Sprekers:

Alexander Lange, manager Knowledge and Innovation bij Milgro.

Milgro is het innovatie- en kenniscentrum voor afvalpreventie en hergebruik en helpt daarmee het bedrijfsleven en de overheden beter met grondstoffen om te gaan. Voor Milgro is afval geen afval, maar een grondstof die een waarde vertegenwoordigd. En dat maakt het extra interessant om serieus om te gaan met afval. Deze andere kijk op afval zorgt ervoor dat afval niet uitsluitend meer als kostenpost wordt bekeken, maar dat er ook opbrengsten zichtbaar worden.

Elias van Hoek, TU Twente

Elias van Hoek studeert industrial design engineering aan de Universiteit Twente. Voor zijn afstudeeropdracht onderzocht hij namens afvalbedrijf Twente Milieu oplossingen voor het afval – en dan met name de drinkbekertjes – dat achterblijft na een groot evenement. Het onderzoek voerde hij uit bij People Creating Value, een productontwikkelbureau in Enschede,

e-waste (discussie of spreker van Philips)

E-waste is niet de enorme berg afgedankte e-mails, maar het afval van afgedankte oude, gebruikte elektronica, dat waardevolle grondstoffen bevat.
Het hergebruik van deze steeds schaarser wordende grondstoffen voor moderne elektronische apparaten wordt zeer urgent en van groot economisch belang. Zelfs Obama heeft zich hiermee bemoeid!
Zo heeft het Sustainability team Philips het gebruik van recyclaat in consumentenproducten verder ontwikkeld.  Philips signaleerde bij consumenten een duidelijke behoefte aan energiezuinige producten. Maar dan moeten ze qua prestatie niet onderdoen voor ‘gewone’ apparaten en ook niet meer kosten. En die producten kwamen er.

Pauze

Jan Körbes, Refunc

Van huis uit architecten, en nu ‘afvalarchitecten’, Jan Körbes en Denis Oudendijk van Refunc creëren experimentele structuren en mobiele micro architectuur op basis van afvalstromen. Hun missie is het “refunctionaliseren” van afgedankte objecten en deze een tweede leven te geven, vaak in een verrassende nieuwe gedaante.

Discussie

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven