De beleving van kleur (22 februari 2006)


de beleving van kleur (pdf document)
Producten worden grotendeels bepaald door het uiterlijk, en uiterlijk grotendeels door kleur. Kleur speelt een doorslaggevende rol bij het vormen van een eerste indruk. Het is daarom merkwaardig dat tot voor kort kleur en kleurkeuzes beschouwd werden als ondergeschikte factoren in de totstandkoming van een product. Producenten van kleurpigmenten merkten bovendien dat de meeste ontwerpers weinig wisten van kleur. Verschillende bedrijven hebben initiatieven ontwikkeld om hier verandering in te brengen. Er wordtgetracht ontwerpers, coloristen en alle anderendie betrokken zijn bij kleur en productontwikkelingte bereiken door totaalconcepten te bieden. […]
Tags:

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven