Introductie intelligente composieten (26-03-2014) UTEC Composites)


 

Deze bijeenkomst werd gehouden bij UTEC  op woensdag 26 maart 2014, vanaf 17:00 tot 21:00
Kitmanstraat 13 1812 PL Alkmaar en werd georganiseerd samen met KIVI.

Toelichting:

Een composiet is per definitie een materiaal waarbij specifieke eigenschappen van verschillende materialen worden gecombineerd. In feite praten we over synergie. De combinatie van de materialen biedt meer functionaliteit dan de materialen afzonderlijk.
Het begrip “intelligente composieten” is op twee manieren op te vatten. Intelligentie zou bij de ontwerper of bij het materiaal zelf kunnen schuilen. In het eerste geval zouden we kunnen spreken van intelligent gebruik van de mogelijkheden van ‘gecomponeerde’ materialen. In het tweede geval kunnen we spreken van materialen die zich in interactie met hun omgeving kunnen aanpassen.
Beide invalshoeken komen bij deze bijeenkomst aan de orde.
Utec is een relatief klein bedrijf dat in staat is grote projecten te realiseren. In hun markt gaat het ook meestal over grote projecten. Een recent/huidig project is de bioscoop Gouda. Hiervoor heeft UTEC Composites gevelpanelen geproduceerd. De bioscoop Gouda is nog in aanbouw, maar de gevelelementen hangen.
Mark van Loon, directeur eigenaar van Utec zal zich in zijn presentatie richten op de ontwikkeling van composieten in het algemeen.

Panelen bioscoop Gouda

Panelen bioscoop Gouda

De tweede spreker is Eric van Uden van Solico. Solico is een van de grootste constructiebedrijven in de Benelux, gespecialiseerd in ontwerp en ontwikkeling van vezelversterkte composieten. Een van de vele aansprekende projecten van Solico was de engineering van de composietgevel van het Stedelijk Museum in Amsterdam.

De laatste spreker, Marcel Smink is kunstenaar te Arnhem. Kenmerkend voor Marcel zijn de grote objecten voor de openbare ruimte die hij realiseerde. Marcel Smink is niet een structurele toepasser van composiet, maar iemand die veel bezig is met materiaalkeuze en toepassing. Voor hem is niet het materiaal leidend in zijn werk, maar het beeld dat hij wil realiseren. Het materiaal is daar altijd aan ondergeschikt.

La Palma 2005, opdrachtgever Rijks Gebouwen Dienst , locatie P.I.V. Nieuwersluis, Materiaal: staal en kunststof

La Palma 2005, opdrachtgever Rijks Gebouwen Dienst , locatie P.I.V. Nieuwersluis, Materiaal: staal en kunststof

Marcel Smink is een kunstenaar met een uitgesproken mening over de waarde van materialen in de kunst.

De doelstelling van de bijeenkomst is om zicht te krijgen op de mogelijkheden van composiet in het kader van verbeelding. Eigenlijk gaat het om een nogal anoniem materiaal qua uitstraling, maar het blijkt wel tot verassende beelden te kunnen leiden als gevolg van, bijvoorbeeld, te realiseren slankheid, laag gewicht, te bereiken formaat, doorschijnendheid, integratie van andere materialen en textuur.

Vooraankondiging “de beleving van intelligente composieten”  bij UTEC

Deze bijeenkomst wordt gehouden bij UTEC  op woensdag 26 maart 2014, vanaf 17:00 tot 21:00
Kitmanstraat 13 1812 PL Alkmaar

Intelligentie refereert in dit verband naar functie-integratie in en met composietmaterialen.
Composietmaterialen zijn vaak bijzonder geschikt voor intelligente toepassingen in allerlei gebieden, zoals bijvoorbeeld de (wegen)bouw.
Een aantal voorbeelden hiervan zal gepresenteerd worden.

Ook de integratie met IT-toepassingen zal aan de orde komen.logo KIVI IO

Deze bijeenkomst van MaterialDesign wordt georganiseerd samen met KIVI

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven