De beleving van imitatie, “de imitatie voorbij” (22 maart 2005)


de imitatie voorbij (pdf document)
Op talloze manieren zorgen imitatiematerialen voor misleiding, maar tegelijkertijdvoor verbetering. Het is aan een ontwerper om te weten hoe daar mee om te gaan en aan ‘imitatie’ materialen een bestaansrecht te geven. De eerste spreker van de avond, Ferdinand Visser (Hybrids &Fusion) stelt in dit verband heel duidelijk dat het woord imitatie in feite niet goed opzijn plek is. “Imitatie is een woord van voor de oorlog.” Hij doelt daarmee op het feit dat wat toen als imitatie gezien werd –rayon en nylon ter vervanging van zijde, linoleum ter vervanging van natuursteen, skai in plaats van leer – nu moderne materialen zijn die op zichzelf staan.  Natuurlijke materialen dienen weliswaar als inspiratie voor nieuwe materialen, de nieuwe materialen voegen echter iets toe, bijvoorbeeld nieuwe functionele eigenschappen in plaats van bestaande materialenslechts te imiteren. De heer Visser, die met zijn Microcare textiel op dit gebied in Nederland voorop loopt, praat daarom liever over nieuwe generatie materialen, die, zoals Poelman het knap samenvatte, “de imitatie voorbij zijn”. De tweede spreker was Gijs Papavoine, van Montis. Montis werkt met ‘authentieke’ materialen, en dan vooral met leer, maar schroomt niet om de meest moderne technische materialen toe te passen in de binnenconstructie van een meubel waardit tot een verbetering leidt. Echter, volgens de heer Papavoine gebeurt het zelden dat een nieuw materiaal een daadwerkelijke verbetering vormt ten opzichte van de traditionele materialen. “Leer is sterk, oer, puur. Het heeft stijl en klasse. Mensen, die er gevoel en persoonlijkheid in leggen,werken eraan”. […]
Tags:

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven