Introductie de beleving van groen (24-09-2014) Alterra Wageningen


Logo_alterra

Locatie: Alterra Wageningen UR Woensdag 24 september 2014 Tijd: 17.00-21.00

Introductie

De beleving van groen wordt georganiseerd door Alterra Wageningen UR in samenwerking met de Stichting Material Design  en KIVI. De bijeenkomst maakt deel uit van de Dutch Green Building Week. Aanmelding vereist, via annemieke.smit@wur.nl

dgbw 2014 animated banner

De Stichting Material Design stimuleert kennisverspreiding op het gebied van materialen door het verbinden van verschillende kennisgebieden zoals industrie, ontwerpers en onderzoekers.

Alterra is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Alterra maakt deel uit van Wageningen University & Research centre en ontwikkelt  expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan. Alterra’s missie is de potentie van natuur verkennen en inzichtelijk maken en de kwaliteit van het leven verbeteren.

Tijdens de discussiebijeenkomst de beleving van groen staat de meerwaarde van groen als multifunctioneel materiaal centraal. De bewuste en onbewuste beleving van ruimten en omgeving wordt in hoge mate bepaald door het gebruik van groen.
Groen is een belangrijk multifunctioneel product die een cruciale invloed heeft op de leefomgeving op het gebied van gezondheid, sociale balans, klimaat, omgevingskwaliteit en economische waarde.

De multifunctionaliteit van groen wordt vaak over het hoofd gezien. Luchtkwaliteit en bodemkwaliteit zijn niet direct zichtbaar maar zijn cruciaal als we een gezonde leefomgeving willen realiseren. Door het inzichtelijk maken van de meerwaarde van groen en de multifunctionele capaciteiten te belichten is het mogelijk om deze aspecten beter te integreren in de gebouw en gebiedsagenda. Het integreren van ecologie in gebouw en gebiedsontwerp is cruciaal, vooral met het oog op de groeiende intensieve verstedelijking en klimaatverandering. Zowel voor binnen als buitenklimaat heeft groen een belangrijke rol met betrekking tot de ruimtelijke beleving.

Groen heeft een positieve invloed op onder andere waterhuishouding, luchtkwaliteit en fijnstof reductie. Het is bekend dat groen in de binnenruimte bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit, een positieve invloed heeft op gezondheidsaspecten en daardoor bijdraagt aan een hogere productiviteit.

Groen heeft een belangrijke invloed op de huizenprijs. Als een huis aan groen en water grenst kan de huizen prijs met 16% stijgen. Daarnaast leidt de hoge mate van verstedelijking tot onder andere wateroverlast en warmte eiland effecten, dit heeft grote effecten op de economie en gezondheid. Door het inzetten van groen kunnen deze effecten goed beheerst worden.
De sprekers zullen de meerwaarde van groen verder toelichten.

Presentaties

Annemieke Smit van Alterra Wageningen UR houdt zich al vele jaren bezig met duurzame ontwikkeling. Daarbij legt zij zich toe op het verbinden van de functies van groen en de mensen in het gebied die het nut van groen zullen ervaren. Daarvoor is het verbinden van kennis aan gebruikers van belang. Zij zorgt er graag voor dat wetenschappelijke kennis niet alleen ontsloten, maar ook begrepen wordt. Tenslotte is ook het verbinden van partijen binnen een gebied, allen met verschillende belangen, achtergronden en wensen een belangrijk en interessant onderdeel van haar werk. Alterra heeft veel onderzoek verricht op het gebied van de waarde van groen. Door het brede expertise gebied dat Alterra beslaat is het mogelijk een integrale benadering van ecologische waarden van binnen en buiten klimaat te realiseren. Hierbij is een systematische benadering van belang, door naar het hele systeem (gebieds of gebouw) te kijken is het mogelijk om waarde aan elkaar te koppelen.

berkenstede-diemen: Mosterd De Winter, xeroflor, Berkenstede, Diemen

Mosterd De Winter, xeroflor, Berkenstede, Diemen

Willem Weeda van Mostert De Winter (onderdeel van BAM infra) zal een presentatie geven over de beleving van groen op gevels en daken. Mosterd De Winter heeft al 30 jaar ervaring op het gebied van bouwen met de natuur. Er zijn grote voordelen te noemen van groene gevels en daken voor gebouwen, zoals isolatiewaarde, geluidabsorptie, IR en UV bescherming en constante temperatuurbehoud. Daarnaast zijn de opname van fijnstof, afbraak van schadelijke stoffen, water buffering en vermeerderen van de ecologische infrastructuur belangrijke voordelen voor de omgeving.

Ella Derksen werkt samen met opdrachtgevers aan  projecten waarin kunst een inhoudelijke bijdrage levert aan onderwerpen in de openbare en sociale ruimte van stad en landschap.  Zij betrekt kunstenaars en ontwerpers bij actuele maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld in het kader van gebiedsontwikkeling:  hoe ontsluit je een  beschermd natuurgebied? Hoe combineer je recreatie met de zorg voor het landschap? In het kader van de natuuropgave voor De Bovenlanden, een polder van 470 ha bij Wilnis, werkte zij de afgelopen twee jaar samen met de ontwerpers Henriette Waal en Sophie Krier die nieuwe vormen van natuurrecreatie en beheer onderzochten en in praktijk brachten.

Polder Waden, 2013 Courtesy HUNNIE | fotograaf Roel van Tour

Polder Waden, 2013 Courtesy HUNNIE | fotograaf Roel van Tour

Via gegidste avonturen, gebiedseigen producten, een buitenuitrusting, een veldwerkplaats en een kassymposium konden nieuwe natuuridealen ontstaan en werden nieuwe rituelen vormgegeven.

Ella Derksen zal een presentatie verzorgen over dit project dat de titel ‘Hunnie’ heeft.

 

 

 

 

 

 

Hunnie takjes: Hunnie, Waal & Krier

Hunnie Broedt, foto Sophie Krier en Henriette Waal

 

Discussie

Tijdens de avond zal er ook de tijd genomen worden voor discussie over de integrale benadering van ecologie en water voor de gebouw en omgeving, de economische voordelen en klimaataspecten. Wij zijn benieuwd naar uw visie op dit onderwerp en nodigen u van harte uit voor de discussiebijeenkomst “de beleving van groen”.

Barcelona: foto: Charlotte Lelieveld, Barcelona

foto: Charlotte Lelieveld, Barcelona

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven