All posts by Charlotte

Introductie de beleving van groen (24-09-2014) Alterra Wageningen


Locatie: Alterra Wageningen UR Woensdag 24 september 2014 Tijd: 17.00-21.00 Introductie De beleving van groen wordt georganiseerd door Alterra Wageningen UR in samenwerking met de Stichting Material Design  en KIVI. De bijeenkomst maakt deel uit van de Dutch Green Building Week. Aanmelding vereist, via annemieke.smit@wur.nl De Stichting Material Design stimuleert kennisverspreiding op het gebied van materialen door

De beleving van smart materials (23 november 2010)


De beleving van smart materials (pdf file) Material Design organiseert in samenwerking met tijdschrift Product op 23 november de discussieavond “De beleving van smart materials”. Vanuit verschillende achtergronden zal het ontwerp smart materials deze avond worden belicht. De avond zal gehost worden door Holst Centre in Eindhoven. Smart materials zijn materialen welke veranderingen in hun

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven