De beleving van algen (9-09-2014) LGem


9 september, LGem, Madepolderweg 45c te Den Haag

September 2014 stond in het teken van groene materialen: de beleving van algen bij LGem op 9 september en de beleving van groen bij Alterra op 24 september.
Bij de ‘Beleving van Algen”  gaan we in op de techniek en de toepassingen van algen, maar ook op de uitdagingen ervan voor ontwerpers/kunstenaars.

 De bijeenkomst vond plaats in een bijzondere locatie: een kassencomplex nabij Den Haag (Madepolderweg 45c) waar de productiefaciliteit van het bedrijf LGem is gelegen.

beleving van algen

beleving van algen

LGem is een innovatief bedrijf, opgericht in 2005, dat gespecialiseerd is in productiesystemen voor algen. De naam LGem is afgeleid van de woorden “Light” en “Gem”. Gem staat hierbij voor “edelsteen” of “kostbaarheid”. Wat LGem in essentie doet is waarde creëren met licht. Licht brengt fotosynthese  tot stand waarmee diverse stoffen/materialen kunnen worden geproduceerd.

Algenproductie komt in de natuur breed voor. Zonder chloor is het zwembad heel snel groen.

Om algenproductie industrieel toe te kunnen passen moet het proces worden beheerst en dat is niet eenvoudig. LGem heeft hiertoe het GEMTUBE systeem ontwikkeld, dat op 9 september te zien zal zijn.

Wat dit systeem bijzonder maakt is dat diverse zaken onder controle zijn, zoals zuurstofopbouw, productie van kwetsbare algentypen, laag energieverbruik, betrouwbaarheid en eenvoudige bediening, voorkoming van vervuiling, opschaalbarheid, hygiëne en reinigbaar.

Toepassingen Algen

Algen komen overal ter wereld voor; er is bijna geen ‘natte niche’ te vinden die niet door algen wordt bevolkt. Die grote verscheidenheid van natuurlijke habitats (leefomgevingen) heeft in honderden miljoenen jaren van evolutie geleid tot een enorme diversiteit in soorten en eigenschappen. Die diversiteit zie je nu ook terug in de vele potentiële toepassingen van (micro)algen. De producten lopen uiteen van intacte cellen voor dierlijke en humane voeding, allerlei voedingssupplementen (zgn Superfoods), via de olie als visolievervangers tot geraffineerde chemicaliën uit de cellen als antioxidanten en ingrediënten voor cosmetica. Ook kunnen algen diensten leveren als afvalwaterzuivering, doordat ze vervuilende stoffen als nitraat, ammonium en fosfaat ‘opeten’. Vanwege de hoge kosten voor de productie van algen leveren op dit moment alleen nog de hoogwaardige toepassingen voldoende op om uit de kosten te komen. Hierop zijn de activiteiten van LGem voorlopig gericht.

beautybehandeling met algen

beautybehandeling met algen

Sander Hazewinkel, mede- eigenaar van LGem, presenteerde de techniek, de toepassingen en de perspectieven.

Kunst en architectuur

Voor de productie van algen heeft een installatie CO2 nodig en waar is dat meer voorhanden dan langs wegen. Auto’s stoten immers grote hoeveelheden CO2 uit. Voor het “Garden Festival” in Geneve was het Nederlandse Bureau The Cloud Collective geselecteerd om een van de 13 tuinen voor de zomer van 2014 onder handen te nemen. Een resultaat daarvan was een algenproductie installatie boven een viaduct. Gebruik werd gemaakt van de techniek van LGem.  Ingrid van de Heijden, van The Cloud  Collective was projectleider en zij presenteerde dit project..

viaduct

proces (2)

 

 

 

 

 

boven viaduct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma

17:00 – 21:00

Ingrid van der Heijden

Ingrid van der Heijden

Ingrid van der Heijden van The Cloud Collective heeft een brede achtergrond. Ze is als architect opgeleid in Eindhoven en werkte achtereenvolgens bij The Unit Business Communication, Transavia, SNS Bank en Architectenbureau AWG in Antwerpen.  Zij was daarna medeoprichter van The Cloud Collective. De groep presenteert zich met de tekst: “We are a co-operation of architects, creative minds and designers committed to transform today’s surroundings into those of tomorrow”.
Site: thecloudcollective

 

Sander Hazewinkel

Sander Hazewinkel

Sander Hazewinkel van LGem is afgestudeerd aan de rechtenfaculteit van Erasmus Universiteit en is derhalve geen chemicus. Zijn formele functie bij LGem is Chief Commercial Officer. In 2007 richtte hij LGem op als eerste Nederlandse bedrijf dat een gesloten foto-bioreactor gebruikte om microalgen op een commerciële schaal toe te passen

Discussie
Tijdens de avond was er ook ruime tijd voor discussie over de mogelijkheden van algen, de economische voordelen en klimaataspecten, in de kas met de algenproductie.

recent nieuws over algen: Algenraffinagefabriek

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven