All posts by admin

Materiaal en dematerialisatie (22 juni 2005)


Materiaal en dematerialisatie (pdf document) De derde bijeenkomst van Material Design vond woensdag 22 juni plaats in het Dudokhuis van Corus inIJmuiden. Tussen de enorme hoogovens en walslijnen een prima locatie om het onderwerp materiaal en dematerialisatie nader uit te diepen. Onder leiding van de discussieleider Geert Timmers van adviesbureau Ecofys vond een levendige discussie

1 3 4 5

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven