All posts by admin

De beleving van verpakkingen (10 januari 2010)


de beleving van verpakkingen (pdf document) In de bijeenkomst ”de beleving van verpakkingen”, hebben materialen weer een prominente plaats . En niet één materiaal maar vele. Om een paar belangrijke te noemen: aluminium, staal, papier, polyethyleen, PET, glas en hout. Veelal worden ze gekozen op basis van rationele aspecten zoals fysieke sterkte, gasdichtheid, gewicht of

De beleving van Mobiliteit (26 november 2009)


De beleving van mobiliteit (pdf document) Het aanbod aan vervoersmiddelen is onvoldoende afgestemd op de vervoersvraag. Te veel mensen gebruiken meer dan tien maal hun eigen gewicht om zichzelf droog naar de supermarkt te brengen. Tussen de fiets en de auto bevindt zich een strategische kloof voor ontwerpers. Deze kloof vormde het onderwerp voor de

De beleving van Metaalplaat (24 september 2009)


beleving van metaalplaat (pdf document) Waarom heeft staal zo’n koud, kil, mannelijk en zwaar imago? Gaat dat terug tot de eeuwenoude Perzische zwaarden, gemaakt van onoverwinnelijk staal, die omgeven werden door allerlei mythen en sagen en alchemie? Material Design organiseert op donderdag 24 september de discussie avond ‘De beleving van metaalplaat’  bij Corus in het

De beleving van Domotica (19 Mei 2009)


de beleving van domotica (pdf document) Material Design organiseert in samenwerking met Erwin van Veldhoven op 19 mei de discussiebijeenkomst “De Beleving van Domotica”. Domotica, een samentrekking van de woorden ‘domus’ (latijn: huis) en robotica, staat synoniem voor huisautomatisering en is aanvankelijk ontstaan in de industriële- en kantooromgeving. Waar domotica oorspronkelijk draaide om centrale controle van bijvoorbeeld klimaatbeheersing in

De beleving van geluid (19 maart 2009)


Beleving van Geluid (pdf document) De beleving van geluid vond plaats bij de TUD. Een onderdeel van het programma was een rondleiding, waarin de geluidsstudio van de TUD werd bezocht. Het was een bijzondere beleving om daar echte stilte te ervaren… In de presentaties kwam naar voren hoe belangrijk geluid is. Zo wordt de beleving

De beleving van vilt (22 januari 2009)


Material Design organiseerde op  22 januari 2009 de discussiebijeenkomst “de Beleving van Vilt”. Het vervilten van wol is één van de oudste productietechnieken van textiel. Doordat vilt in elke vorm is te boetseren en naadloos is, wordt het vaak expressief toegepast in kledingstukken en kunstwerken. Door de technische kwaliteiten zien we vilt echter voornamelijk terug

De beleving van beleving (20 november 2008)


Material Design heeft op 20 november 2008 de discussieavond “de beleving van beleving” georganiseerd. Na het organiseren van alweer 15  “beleving van” discussieavonden, was het tijd voor de vraag hoe de relatie tussen product en zijn beleving eigenlijk wordt ervaren. Hoe belangrijk is de beleving van het product en hoe wordt dit uitgewerkt in een

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven