Beleving van virtuele materialen (12-03-2015) TU-Delft


Deze bijeenkomst vond plaats op 12 maart 2015 in de  TU-Delft van de faculteit IO

De titel “Beleving van virtuele materialen” lijkt een contradictio in terminis.
Virtuele materialen bestaan niet echt. Ze zijn niet materieel, dus je kunt ze niet voelen en ruiken. Maar je kunt ze wél zien. En omdat we steeds meer leven in virtuele omgevingen, waaronder games, worden we steeds meer met virtuele materialen geconfronteerd.
Ten opzichte van ‘echte’ materialen hebben virtuele materialen nogal wat voordelen. Ze zijn niet milieubelastend en ze kosten niets. Bovendien kun je onbeperkt nieuwe materialen verzinnen die dingen doen die in de echte wereld onmogelijk zijn.
Maar, zoals gezegd, virtuele materialen kun je niet voelen, en dus kun je ze niet manipuleren. Er is veel onderzoek gewijd aan het oplossen van dit probleem. Veel ervan is direct gewijd aan het nabootsen van tactiele ervaring. Een voorbeeld is de afgebeelde handschoen van het Nederlandse bedrijf Manus Machinae.

 Manus Machinea

 

 

Er zijn echter meerdere mogelijkheden. Zo onderzoekt promovenda Hanna Schraffenberger in Leiden de mogelijkheden om tactiele ervaringen te creëren door geluid. Met  driedimensionaal geluid schept ze virtuele objecten die je kunt waarnemen zonder ze te zien. Door het aanraken van zo’n virtueel object is het mogelijk zijn aanwezigheid te ‘voelen’ en de aard van zijn materiaal te ervaren.

De enige tijd geleden gepromoveerde Jouke Verlinden is op geheel andere wijze bezig met virtuele object informatie. Hij onderzocht de mogelijkheden van augmented reality in het design proces. Wat hij, onder andere, deed was het projecteren van ‘materiaal’ op witte objecten die uit de 3D printer komen. De vorm is echt, maar het materiaal is virtueel. De apparatuur die hij voor ontwikkelde is gepatenteerd en wordt verder ontwikkeld door een start-up bedrijf.

Programma

Het eerste deel van het programma bestond uit twee lezingen, door respectievelijk Hanna Schraffenberg en Jouke Verlinden.  Na een pauze zal  werd een derde lezing verzorgd door Marco Christis van Blixem Media, een bedrijf dat zich richt op ontwerpen van virtuele ‘werelden’. Hij lichtte toe hoe hij in zijn werk omgaat met het ontwerpen en toepassen van virtuele materialen.
Dit was zijn presentatie: Come dance with me, Face your world, Virtueel Koningshuis

De bijeenkomst werd afgesloten met een discussie o.l.v. Wim Poelman

 

Hanna Schraffenberger

Hanna Schraffenberger

Hanna Schraffenberger

Hanna noemt zichzelf creatief onderzoeker en is geïnteresseerd in alle takken van wetenschap, kunst en technologie. Maar vooral is ze geïnteresseerd in nieuwe vormen van mens-machine interactie en in het samengaan van het fysieke en het virtuele.
Haar onderzoek aan de Universiteit van Leiden heeft betrekking op de fundamentele karakteristieken en de potentiële toepassingen van augmented reality.

Hanna is met name geïnteresseerd in nieuwe vormen van interactie tussen het fysieke en het virtuele, maar ook in de ontwikkeling van nieuwe virtuele inhoud, ontstaan uit de fantasie an ontwerpers en kunstenaars.

Haar PhD onderzoek is niet et enige dat haar aandacht heeft. Zij is ook actief op het gebied van festivals, conferenties, concerten en tentoonstellingen.

 

Jouke Verlinden

Jouke Verlinden

Jouke Verlinden

Jouke Verlinden heeft een achtergrond in interactive computer graphics en virtual reality. Hij werkte zeven jaar in het bedrijfsleven als interaction designer en projectmanager voordat hij terugkeerde naar de universiteit als assistant professor.
Samen met afstudeerders en collega onderzoekers werkt hij aan projecten onder de noemer ”Augmented matter in Context”. Doel is om de dialoog te faciliteren door het overbruggen van de kloof tussen fysieke en digitale beperkingen. Jouke is editor van het “AR[t} journal” en het” international journal on interactive design, engineering and manufacturing”.

Om een beeld te geven van zijn werk is hieronder een abstract van zijn thesis opgenomen.

Abstract

Developing an Interactive Augmented Prototyping Methodology to Support Design Reviews

Physical prototypes and scale models play an important role in engineering design processes, especially in the field of industrial design. Such models are typically used to explore and discuss design concepts in various stages, from initial idea generation to manufacturing.
Over the last decade, augmented reality technologies have been developed to assist prototyping in design. We can employ head mounted displays, projectors, or handheld video-mixing solutions, as well as 3D printing to “enrich” physical models with features, materials, and behavior.

The outcome of this project is a design support methodology, entitled interactive augmented prototyping methodology (IAP-M), which utilizes augmented reality as an instrument to support design reviews. The instrument, a projection and recording unit, was patented and licensed to a techno starter for further valorisation. Although the instrumentation is central in this study, it requires procedures and methods to be applied in design processes.

The insights that lead to IAP-M originated from empirical studies and design inclusive research, and were implemented in a collection of demonstrators.

Marco Christis
Marco Christis (Blixem Media, www.blixem.com) is een Freelance Interaction Designer / Creative Programmer.
Blixem Media is een een-mans bedrijf (sinds 1998) dat gespecialiseerd is in “Concept, Ontwerp en Ontwikkeling van Nieuwe Media”
Marco Christis heeft een achtergrond in Computer Science (University Eindhoven), Interaction Design (School of Arts Utrecht ) en Interactive MultiMedia, (European Media Master of Arts, University of Portsmouth, U.K.).
Hij zal een paar voorbeelden laten zien van projecten uit zijn uitgebreide portfolio, waaronder de Dance Machine, een visuele body/danspartner die reageert op je bewegingen op de dansvloer.

Programma:

18.30 uur        Ontvangst

19.00 uur        Opening

19.10 uur        Synergie tussen de virtuele en de fysieke wereld,Jouke Verlinden

19.40 uur        Geluid als feed-back in een virtuele omgeving
                          Hanna Schraffenberger

20.10 uur        Pauze

20.30 uur        Interactieve, virtuele omgevingen
                           Marco Christis

21.00 uur        Inleiding discussie
                          Wim Poelman

21.10 uur        Discussie

21.30 uur        Sluiting

 

ontwikkelaars-al-slag-met-virtual-reality-bril-xbox

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven