Congres Verbeteren en Herbestemmen, 30 oktober 2014 in Het Magazijn te Den Haag


 

Wim Poelman

Wim Poelman

Het congres werd geopend door prof.dr.ir. W.A. Poelman:

De bouwsector zal het in de nabije toekomst moeten hebben van verbeteren en herbestemmen. Bestaande bouw moet worden verbeterd op basis van de moderne normen en waar nodig zullen gebouwen moeten worden aangepast voor een nieuwe bestemming. Bouwen wordt steeds minder ‘nieuw bouwen’ en steeds vaker ‘voort bouwen’. Architectenbureaus ervaren deze ontwikkeling in hun opdrachtenportefeuille.

Er zijn drie oorzaken voor de trend van verbeteren en herbestemmen…. lees meer in: Congres 30 oktober PDF

 

Joris Wijsmuller in het magazijn

Joris Wijsmuller in Het Magazijn

Conclusie congres Verbeteren en Herbestemmen: “het nieuwe ontwerpen doet zijn intrede” (Wim Poelman)

Op 30 oktober vond in Den Haag het congres Verbeteren en Herbestemmen plaats. Een boeiende gebeurtenis, vooral omdat gekozen was voor het aan de orde stellen van de diverse kennisgebieden die in dit kader nodig zijn. Hieronder vallen kennis van het verouderingsproces van materialen, sociale processen, culturele waarde, aangepaste technieken en een nieuwe benadering van het ontwerpproces.

forumdiscussie o.l.v. Mark van Loon

forumdiscussie o.l.v. Mark van Loon

Ineke Hulshof, architect te Delft introduceerde hiervoor de term “het Nieuwe Ontwerpen”. Forumvoorzitter Mark van Loon koos deze term als eerste onderwerp voor de discussie en vroeg haar wat ze ermee bedoelde. Bij het nieuwe ontwerpen staat de gebruiker centraal en niet de visie van de architect, wat doorgaans nog het geval is. Dat het nieuwe ontwerpen succesvol kan zijn bewees Ineke met het Junogebouw in de Binckhorst in Den Haag. De units waren in veertien dagen uitverkocht. En dat in crisistijd.

Zowel Ineke Hulshof als keynote speaker Joris Wijsmuller (wethouder te Den Haag) hebben hun wortels in de kraakbeweging. De kraakbeweging vormde naar hun mening het eerste signaal dat er nogal wat ruimte is tussen behoefte van mensen en de ideeën van stadsplanners en architecten.

Naast het nieuwe ontwerpen kwamen er meer ‘eye-openers’ aan de orde. Zoals de wijze waarop door professor Klaas van Breugel naar verouderingsprocessen gekeken wordt. Het is onbegrijpelijk dat zijn gloednieuwe ageing centre niet al lang bestond. Een andere eye-opener is het feit dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed veel onderzoek doet naar materialen, ook de modernste, en dat dit uitermate nodig is.

Een groot probleem binnen verbeteren en herbestemmen blijft de inschatting van de culturele waarde van gebouwen. Men is het erover eens dat dit onmogelijk is. Het feit dat bureau cepezed, waarvan Ronald Schleurholts als spreker optrad, in een monument gevestigd is kan nog verklaard worden vanuit marktpositionering. Architecten leven immers steeds meer van herbestemmingsprojecten. Een theater in een oude kerk vestigen zal nooit economisch rendement opleveren en evenmin een optimaal theater worden.  Hier zijn we afhankelijk van de visie van de politiek. Gelukkig leven we hier niet onder een angelsaksisch regime, waarin altijd het economisch rendement voorop moet staan.

Klik voor gedetailleerde informatie en de sheets van de presentaties op het logo van het congres:

logo verbeteren en herbestemmen

 

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven