Verslag “beleving van intelligente composieten” (26-03-2014) Utec Composites


  • Inleiding  Utec Composites, Mark van Loon
  • Solutions in composites, Eric van Uden (Solico)
  • Kunst voor en in de openbare ruimte, Marcel Smink

Mark van Loon (UTEC Composites)
Utec  Composites richt zich op  klantgerichte composiet producten voor de weg- en waterbouw, de industrie en de utiliteitsbouw. Van oudsher is de civiele sector zeer innovatief. De composiet producten van UTEC Composites sluiten hier goed bij aan.  Door materiaaltechnologie en 3-D ontwerp is Utec Composites  in staat om direct in te springen op de vraag vanuit de markt. Zie www.utec-composites.nl

Mark van Loon

Mark van Loon

Mark van Loon schetste basisactiviteiten van Utec Composites:

3D ontwerp en BIM (Bouwwerk Informatie Model), Mallenbouw, RTM voor grote en complexe producten.

Vervolgens ging hij uitgebreid in op de werkwijze:
van kwaliteitsplan, 3D engineering, model, mal tot product, levering en montage en optionele inspectie en onderhoud.

Composietmaterialen (hars met (glas)vezels) zijn zeer sterk. Voor de bouw is glasvezel interessant.
Andere vezels zijn bijvoorbeeld koolstof, aramide, kevlar en biovezels.
Harsen die toegepast worden zijn: polyester, vinylester, epoxy en andere (bijvoorbeeld bio-harsen)
De grootste mal die Utec gemaakt heeft betrof de gevelwand voor de bioscoop in Gouda.
In de architectuur zijn er toepassingen in daken, luifels, gevels en plafonds, zoals bijvoorbeeld in het Ministerie van Defensie in Den Haag.

Als voorbeelden in civiele toepassingen noemde Mark van Loon:
Rand elementen met LED integratie, voorzet- en facetwanden, geleidingsschermen.
De randelementen bij de A4 hangen er langer dan 10 jaar en worden nooit aangepast.
De meermalen bekroonde Julianabrug bij de Zaanse Schans met composietbekleding, die door Utec Composites 3-D uitgewerkt is en gemonteerd.
Geluidsschermen met Solar Inside.
Zie  voor deze voorbeelden, zoals de geavanceerde dakconstructie in het Ministerie van Defensie de pdf  fabriceren-met-composieten-door-mark-van-loon-van-utec-composites-bv

Eric van Uden

Eric van Uden

Eric van Uden van Solico besprak het thema: “Solutions in composites”
Solico is sinds 1989 volledig onafhankelijk en heeft als missie: optimaal product, methode en locatie. Hiertoe beschikt Solico over een aantal gereedschappen, zoals FE analyse, CLT software en 3D CAD Solid Works.

De toepassingen zijn talrijk, zoals: Composiet bruggen, superjachten, installaties (silo’s, tanks en leidingen),  geavanceerd verbindingsdak tussen oude en nieuwe gebouwen van het Ministerie van Defensie in Den Haag, bioscoop in Gouda.
Een aantal van deze projecten is uitgevoerd in samenwerking met Utec Composites.

Solico praat liever over vezelversterkte kunststoffen in plaats van composieten.
Eric van Uden besprak de voor en nadelen van vezelversterkte kunststoffen: sterk, maar anisotroop en voor kleine series, lichtgewicht, goede corrosieweerstand en vermoeiing en goede thermische en elektrische eigenschappen.
Vervolgens toonde hij een aantal aansprekende projecten met vezelversterkte kunststoffen:

  • De Boeing 787 dreamliner de romp (fuselage) bestaat voorca. 50% uit composietmateriaal.
  • Corrosiebestendige toepassingen in energiecentrales en grote pijpleidingen
  • Helikopter dek
  • Thermische en architectonische toepassingen in bijvoorbeeld de gevel van het Stedelijk Museum in Amsterdam
  • Vermoeiing: rotor bladen voor windmolens en getijdencentrales
  • Vormvrijheid: dakconstructie van het Rabin Centre in tel Aviv
  • Kunst: de Walvisstaart in Rotterdam van de volgende spreker Marcel Smink.
Marcel Smink

Marcel Smink

Marcel Smink
Kunstenaar Marcel Smink maakt locatiegebonden kunstwerken en is niet “materiaalgebonden” in zijn werk. Hij gebruikt verschillende materialen.
Afbeeldingen en korte beschrijvingen vindt u hierna  in zijn presentatie op de beleving van intelligente composieten:

Vaak worden er absurde eisen gesteld aan dergelijke kunstwerken, zoals hufterproof, onderhoudsbestendig en nooit poetsen.
De Palm bij de gevangenis in Nieuwersluis (zie presentatie)  heeft veel hoofdbrekens gekost. Na een storm braken er takken af. Er moesten belastingproeven uitgevoerd worden.
Marcel Smink maakt kunst in de openbare ruimte en gebruikt het om er kunst van te maken.

Zijn credo is: van de openbare ruimte zelf kunst maken

In de discussie deed Marcel Smink een oproep om de kennis en ervaring zoals die hier is  veel meer binnen de creatieve opleidingen te brengen. Er is hier zoveel expertise op het gebied van materialen, constructie en ontwerp, dat zou je beter kunnen benutten. Er werd direct op gereageerd met als voorbeeld de constructie van de Palm. Solico zou dat zo kunnen doorrekenen.
Marcel Smink tenslotte zei dat hij hier veel geleerd had en dat hem dit op ideeën gebracht had wat mogelijk is met composietmaterialen. Ook bijvoorbeeld met de integratie met LED’s
Een mogelijk nadeel van het toepassen van composietmaterialen  zou kunnen zijn dat kunststof er niet mooier op wordt na verloop van tijd, in tegenstelling tot “traditionele” materialen als brons. Maar ook hier vinden duidelijke verbeteringen plaats.

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven