Samenwerkingsverband MaterialDesign en Innovatieve Materialen


banner

Met ingang van 2015 zijn MaterialDesign en het tijdschrift Innovatieve Materialen een samenwerkingsverband aangegaan. Als gevolg van de samenwerking verbreedt Innovatieve Materialen haar veld in de richting van design en het ontwerp van materialen in het algemeen.
MaterialDesign – opgericht in 2004 – richt zich op professionals op het gebied van ontwerpen met belangstelling voor materiaaltechnologie. MaterialDesign is een platform waar mensen en ideeën bij elkaar worden gebracht uit de bestaande verenigingen voor materiaaltechnologie en de in diverse vakgebieden gespecialiseerde ontwerperverenigingen. In dat verband heeft MaterialDesign de afgelopen tien jaar een groot aantal discussiebijeenkomsten georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen met als thema: ‘de beleving van….’
MaterialDesign werkt behalve met Innovatieve Materialen samen met de KIVI afdeling Industrieel Ontwerpen en met de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TUDelft.
MaterialDesign en Innovatieve Materialen zijn tijdens de Vakbeurs Materials 2015 te vinden op stand nummer 80.

www.InnovatieveMaterialen.nl

Cover IM 2015 nr 1

Cover IM 2015 nr 1

Sinds 2014 verschijnt Innovatieve Materialen als zelfstandig tijdschrift (daarvoor was het katern in het vaktijdschrift Civiele Techniek). Het is ontstaan uit de vraag de bouw- en GWW-sector naar informatie over ontwikkelingen op het gebied van nieuwe en of innovatief toegepaste materialen. Materiaalkeuze blijkt voor de betreffende sectoren namelijk steeds belangrijker te worden. Dat komt in de eerste plaats doordat opdrachtgevers steeds scherpere eisen stellen aan zaken als duurzaamheid, C2C en carbon footprint.
In de tweede plaats leggen grote, opdrachtgevende partijen meer en meer verantwoordelijkheid bij de markt. Door te kiezen voor slimme, duurzame, innovatieve materialen zien marktpartijen meer mogelijkheden zich te onderscheiden.
Innovatieve Materialen wil ze daarbij helpen door als platform vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het idee daarachter is dat de Nederlandse bouwsector tot dusver was ‘verzuild’ op basis van materiaalsoorten. Bedrijven hebben zich vaak georganiseerd binnen materiaalclusters. Deze ontwikkeling moet juist worden doorbroken om te kunnen innoveren en anticiperen op de toekomst.
Daar kan en wil Innovatieve materialen een rol in spelen. Mede daarom is Innovatieve materialen begin 2015 een samenwerkingsverband aangegaan met de Stichting MaterialDesign. Daarmee verbreedt Innovatieve Materialen haar veld in de richting van design en het ontwerp van materialen in het algemeen.

 

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven