Browsing category belevingen van…

De Beleving van Materialen door Ontwerpers


Beleving van Materialen door Ontwerpers Datum: 11 december 2012 Plaats: Faculteit Industrieel Ontwerpen, TU-Delft Tijd:  18 uur Organisatie: Stichting Material Design i.s.m. Product en KIVI NIRIA Op dinsdag 11 december vond op de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft een avondbijeenkomst plaats met als titel “De Beleving van Materialen door  Ontwerpers” Dit evenement was

Terugblik beleving van afval (19-9-2012)


door Ton Hurkmans Leuk én leerzaam was deze beleving van afval bij Milgro en weer was het een zeer boeiende beleving met een andere kijk op afval. De vier presentaties gaven een beeld van afval vanuit verschillende gezichtspunten: Afval, bestaat dat eigenlijk wel? Is het niet een grondstof? Wat is  onze  kennis en innovatie bij de preventie,

De beleving van email (7-4-2012)


Wim Poelman In deze tijd wordt het woord email geassocieerd met communiceren via internet. Het zou best interessant zijn een bijeenkomst over de beleving hiervan te organiseren, maar ditmaal gaat het om de andere betekenis: “het  aanbrengen van een glaslaag op een materiaal, bijvoorbeeld, metaal, keramiek of, jawel, glas. Het is een van de mooiste

Onderscheiding voor Peter Legierse, medeoprichter van de Stichting MaterialDesign


Mikrocentrum reikt Kees Kooij award uit aan Peter Legierse voor zijn verdienste aan Mikrocentrum. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van Mikrocentrum op woensdag 21 december 2011 is de Ir Kees Kooij award uitgereikt aan Peter Legierse. De award, die voor de achtste keer werd uitgereikt, is bedoeld voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Mikrocentrum. Peter Legierse

1 3 4 5 6 7 11

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven