Bouwmaterialen en Innovatie, 30 oktober 2014, Het Magazijn Den Haag


Jaarlijks evenement van het Platform “Bouwmaterialen en Innovatie” op 30 oktober 2014 in
Het Magazijn te Den Haag, met als thema:
Verbeteren en Herbestemmen

nieuwbouw wordt voortbouw

De bouwsector zal het in de nabije toekomst moeten hebben van verbeteren en herbestemmen. Bestaande bouw moet verbeterd worden op basis van de moderne normen en indien nodig zullen gebouwen aangepast moeten worden voor een nieuwe bestemming. Architectenbureaus ervaren deze ontwikkelingen in hun opdrachtenportefeuille.

Bouwen wordt steeds minder nieuw bouwen en steeds vaker voort bouwen. 

Een eerste oorzaak van deze trend is dat afbreken te beschouwen is als kapitaalvernietiging. We kunnen ons dat financieel niet meer permitteren. De tweede oorzaak is dat afbreken altijd te beschouwen is als vernietiging van cultureel erfgoed. Zelfs slecht ontworpen erfgoed heeft een visuele functie verworven in de gebouwde omgeving die je niet altijd ongestraft kan verwijderen. Ten derde betekent afbreken altijd schade aan het milieu, bijvoorbeeld in de vorm van een aanzienlijke CO2 belasting.

lees meer in het Persbericht per 10 juni

 logo verbeteren en herbestemmen


Informatie over de dag kunt U vinden op www.bouwmaterialeneninnovatie.nl .

 

Ook leuk:

Comments are closed here.

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven