All posts by Ton

De beleving van Composieten (24 maart 2010)


De beleving van Composieten (pdf document) Material Design organiseert op woensdag 24 maart in samenwerking met het VKCN (Vereniging Kunststof Composieten Nederland) de discussieavond “ De beleving van Composieten”. Composieten zijn materialen die bestaan uit verschillende samengevoegde componenten. Omdat deze definitie vrij breed is vallen vele materialen hier onder. Composieten werden al eeuwen geleden toegepast in bijvoorbeeld het bouwen van

1 5 6 7

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven