All posts by Ton

De beleving van soft robotics (16-04-2015) TUDelft


De beleving van soft robotics op 16 april bij de TUDelft. Het onderwerp soft robotics werd belicht vanuit drie invalshoeken, materiaaltechnologie, het ontwerpen en de beeldende kunst. Sprekers: Wim Poelman (inleiding), Pieter Jonker (Robotics Institute, “de robot van de toekomst is leergierig”), Rob Scharff (robotics in combinatie met pneumatiek, “shaking hands”), Marco Rozendaal ( ontwerpen van expressiviteit van slimme producten), Michiel van Overbeek (“drie houten vrienden”)

Materials 2015 (22/23-04-2015)


MaterialDesign was ook nadrukkelijk aanwezig op het congres door middel van een tweetal presentaties op woensdagmiddag 22 april:
Charlotte Lelieveld (Alterra Wageningen UR), “Smart material innovations; gebouwen met adaptief gedrag”. Wim Poelman (vz MaterialDesign), ” Technomimicri: beton behandelen als kunststof”
Deze presentatie werd gegeven door Ton Hurkmans (secretaris van MaterialDesign)

De beleving van kurk (3-12-2014) TU-Delft IO


Ana Mestre (Corque Design, Portugal) is gepromoveerd op 2 december 2014 bij de TU-Delft op het proefschrift: ‘Cork Design: A Design Action Intervention Approach Towards Sustainable Product Innovation’ Ze gaf in haar presentatie een overzicht van kurk, waar het vandaan komt, hoe het geoogst wordt en wat zoal de toepassingen zijn. Kurk is alom bekend

Congres Verbeteren en Herbestemmen, 30 oktober 2014 in Het Magazijn te Den Haag


  Het congres werd geopend door prof.dr.ir. W.A. Poelman: De bouwsector zal het in de nabije toekomst moeten hebben van verbeteren en herbestemmen. Bestaande bouw moet worden verbeterd op basis van de moderne normen en waar nodig zullen gebouwen moeten worden aangepast voor een nieuwe bestemming. Bouwen wordt steeds minder ‘nieuw bouwen’ en steeds vaker ‘voort bouwen’. Architectenbureaus ervaren

De beleving van groen (24-09-2014) Alterra Wageningen


Alterra was onze voortreffelijke gastvrouw in een mooie zaal grenzend aan een overdekte lichte tuin (Lumen) met veel groen. Het was een perfecte omgeving voor deze bijeenkomst de beleving van groen op 24 september in Wageningen. Charlotte Lelieveld leidde het onderwerp en de 3 sprekers in. Deze bijeenkomst was onderdeel van de Dutch Green Building Week.

IO Special: Ontwerpers inspiratie voor 3D print, 26 juni 2014 Amersfoort


Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Afdeling voor Industrieel Ontwerpen IO Special: Ontwerpers inspiratie voor 3D print Drie ervaren ontwerpers leggen uit en laten zien hoe zij met deze techniek vernieuwende producten hebben gerealiseerd Datum: donderdag 26 juni 2014 Tijd: 20.30 uur Locatie: Amershof (Zaal 1), Snouckaertlaan 11, 3811 MA Amersfoort   Deze keer zoomen we in op

Over Material design

Verbindt materiaal, ontwerp en kunst

MaterialDesign wil een platform zijn voor een ieder die betrokken is of zich voelt in de wereld van materialen, ontwerp en kunst met een achtergrond van materialen en ontwerp. Deze werelden staan vaak ver van elkaar. MaterialDesign vervult hierin een brugfunctie door het organiseren van bijeenkomsten, symposia en door kennisoverdracht en kennisuitwisseling.

Archief

Inschrijven nieuwsbrief

steun MaterialDesign

MaterialDesign steunt geheel op vrijwilligers.
Om kostendekkend te zijn stellen we een donatie of sponsoring zeer op prijs.

rek. nr. NL78RABO 0135 0434 09
t.n.v. Stichting MaterialDesign te Zeist

Ook hosting van een bijeenkomst door uw instelling of bedrijf is zeer welkom

Nieuwsbrieven